‘มรภ.สวนสุนันทา’ จัดประกวดพูด ‘เรื่องเล่า-โควิด’ ชิงโล่เกียรติยศ-ทุนการศึกษา

มรภ.สวนสุนันทา จัดประกวดพูด เรื่องเล่า-โควิดชิงโล่เกียรติยศ-ทุนการศึกษา

 

สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา ชวน นร.มัธยมปลาย-นศ. ร่วม ประกวดพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ “เรื่องเล่าโควิด เรื่องดี ๆ ของหลายชีวิต ท่ามกลางวิกฤติโควิด-๑๙” ชิงโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓-๓๑ ก.ค.๒๕๖๓

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ เชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วม ประกวดพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ “เรื่องเล่าโควิด เรื่องดี ๆ ของหลายชีวิต ท่ามกลางวิกฤติโควิด-๑๙” ชิงโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

“ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมประกวดพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ “เรื่องเล่าโควิด เรื่องดี ๆ ของหลายชีวิตท่ามกลางวิกฤติโควิด-๑๙ “ ชิงโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษาจำนวนมาก

 

#สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

 

https://bit.ly/3iTYkWD

 

**รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓**

 

1.รางวัลชนะเลิศ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

#รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เพจวิชาสาขา หรือ

 

https://bit.ly/321XrVU

 

 

กำหนดการและรายละเอียดกิจกรรม การประกวดพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ "เรื่องเล่าโควิด เรื่องดีดี ๆ ของหลายชีวิตท่ามกลางโควิด-๑๙" และใบสมัคร

 

//..................

CR : “สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา”

https://www.facebook.com/thai.major.ssru/

//..................