“โคคา-โคล่า” เลือก “ข้าวเพื่อหมอ - Food For Fighters” ของไทย เผยแพร่ทั่วโลก ยกย่องการต่อสู้ช่วง COVID-19

The Coca-Cola Company - Global เผยแพร่คลิปเรื่องราวของ โครงการ "ข้าวเพื่อหมอ - Food For Fighters" และผู้ก่อตั้ง "คุณเต้ - พันชนะ วัฒนเสถียร" จากประเทศไทย เป็นหนึ่งในเรื่องราวเผยแพร่ทั่วโลก เพื่อเชิดชูความงดงาม ของการร่วมแรงร่วมใจ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามวิกฤติของผู้คน

 

          "คุณเต้ - พันชนะ วัฒนะเสถียร" เจ้าของร้านอาหารเป็นลาว จ.นครราชสีมา ผู้ก่อตั้งโครงการ "ข้าวเพื่อหมอ - Food For Fighters" เปิดเผยว่า ได้รับการประสานงานจาก บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ว่าโครงการ "ข้าวเพื่อหมอ - Food For Fighters" ได้รับคัดเลือกจากโคคา-โคล่า ให้เป็น 1 ใน 5 เรื่องราว ที่โคคา-โคล่า คัดเลือก และส่งทีมงานมาถ่ายทำเพื่อเผยแพร่ทั่วโลก ซึ่งเบื้องต้นมีทั้งหมด 5 ประเทศ โดยเป็นการยกย่องการอุทิศแรงกายแรงใจในการร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19 เพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่า ไม่ว่าอุปสรรคจะยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่พวกเราจะผ่านไปได้ด้วยกัน

 

            ทั้งนี้ โครงการ "ข้าวเพื่อหมอ - Food For Fighters" เป็นการระดมทุนสาธารณะแบบ Crowdfunding เพื่อจัดทำอาหารส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยนอกจากจะทำให้มีอาหารสดใหม่ ส่งให้โรงพยาบาลทุกวันแล้ว ยังทำให้ ร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางพอจะมีรายได้มาหล่อเลี้ยง และดูแลพนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยโครงการเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จัดส่งอาหารไปแล้วกว่า 3 หมื่นกล่อง ให้แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ มีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการกว่า 90 ร้าน และดูแลพนักงานได้กว่า 1,500 คน ต่อมาได้ขยายความช่วยเหลือไปยัง คนไร้บ้าน คนจนเมือง และชุมชนต่างๆ ที่ขาดแคลนอาหาร และยังคงดำเนินโครงการ พร้อมเปิดรับทุนทรัพย์และวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนมาจนถึงปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการและร่วมสนับสนุนได้ที่ https://social.sinwattana.com/foodforfighters

  

          “ขอบคุณทุกคน ทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการข้าวเพื่อหมอ - Food For Fighters ขอบคุณโคคา-โคล่า ที่นำเรื่องราวของคนไทยไปเผยแพร่ทั่วโลก เพื่อที่จะบอกกับทุกๆ คน ไม่ว่าอุปสรรคจะยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่เราจะร่วมมือร่วมใจผ่านไปได้ด้วยกัน” คุณพันชนะกล่าว