“โคคา-โคล่า” ปล่อยหนังสั้น “For the Human Race” เชิดชูหัวใจแบ่งปันทั่วโลก

โคคา-โคล่า เปิดตัวหนังสั้นออนไลน์ “For the Human Race” เพื่อเชิดชูความงดงาม ของการร่วมแรงร่วมใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามวิกฤติของผู้คนทั่วโลก

 

          เนื่องในวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เดอะโคคา-โคล่า คัมปะนี ได้เผยแพร่ภาพยนตร์สั้นออนไลน์ชุดพิเศษที่มีชื่อว่า “For the Human Race” เพื่อนำเสนอภาพความงดงามของผู้คนจากทุกมุมโลก ซึ่งได้ลุกขึ้นมาร่วมแรงร่วมใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความหวัง พลังบวก และความสามัคคีของทุกคนให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง

 

 

          นางสาวมัณฑนา หล่อไกรเลิศ ผู้อำนวยการการตลาด บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โคคา-โคล่า ขอขอบคุณและเชิดชูเจ้าหน้าที่ตลอดจนอาสาสมัครทุกคนที่ได้อุทิศตนทำงานอย่างหนัก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานเสี่ยงอยู่แนวหน้าเพื่อปกป้องให้เราทุกคนปลอดภัยจากสภาวะวิกฤติในครั้งนี้ ภาพที่งดงามจากความสามัคคี ความเสียสละ และความกล้าหาญซึ่งเราได้เห็นทุกๆ วัน ทำให้เรารู้สึกปลาบปลื้มและเป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังภาพยนตร์สั้นชุดนี้ ที่เราต้องการถ่ายทอดความงดงามของการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ตลอดจนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อันเป็นสิ่งสำคัญที่หลอมรวมเป็นจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์”

 

 

          ทั้งนี้ ภาพยนตร์สั้น “For the Human Race” ได้รวบรวมเรื่องของเหล่าฮีโร่จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ที่เสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยหนึ่งในนั้นคือ “คุณพันชนะ วัฒนเสถียร” จากประเทศไทย กับโครงการ “Food For Fighters: ข้าวเพื่อหมอ” ที่มุ่งจัดหาอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะเดียวกันก็ช่วยผู้ประกอบการธุรกิจอาหารให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวผ่านการระดมทุนสาธารณะจากประชาชนทั่วไปในรูปแบบCrowdfunding โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและร่วมสนับสนุนโครงการ “Food For Fighters: ข้าวเพื่อหมอ” ได้ที่ https://social.sinwattana.com/foodforfighters

 

 

          ผู้ที่สนใจ สามารถรับชมภาพยนตร์สั้น #ForTheHumanRace ได้แล้ววันนี้ ผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของ โคคา-โคล่า ประเทศไทย https://www.facebook.com/cocacolaTH