เชิญชวนส่ง “เรื่องสั้น” และ “บทกวี” ร่วมประกวด “รางวัลพานแว่นฟ้า”

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญส่งผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรม “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2563 เงินรางวัลรวม 680,000 บาท เปิดรับผลงานถึง 30 เมษายน นี้

 

 

  

 

 

 

 

 

CR : https://www.parliament.go.th/phan