สัมภาษณ์ 'ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์' : ‘กระทงรักษ์โลก’

สัมภาษณ์ 'ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์' :‘กระทงรักษ์โลก

 

สัมภาษณ์ "ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์" นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเด็น “ลอยกระทงอย่างรับผิดชอบ แนะใช้กระทงน้ำแข็ง-ดอกไม้ หรือ 1 กระทง 1 ครอบครัว” รายการ "สภาความคิด" เอฟเอ็ม 105 smilethailand วันจันทร์ที่ 11 พ.ย.2562 เวลา 13.00 - 14.30 น. ดำเนินรายการ โดย "เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร"

 

          โปรดคลิกที่ LINK เพื่อรับฟังการสัมภาษณ์ "ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์"

 

https://www.facebook.com/105smilethailand/videos/2924936200868560/ 

 

          หมายเหตุ : ติดตามฟัง รายการ "สภาความคิด" ได้ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ทาง เอฟเอ็ม 105 smilethailand เวลา 13.00 - 14.30 น.

 

 

 

//..........................