จิตอาสา จุฬาฯ สามัคคี ฟื้นฟู 11 โรงเรียนหลังน้ำท่วมที่อุบลราชธานี


ชาวจุฬาฯ สามัคคี ร่วมกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าฟื้นฟู ช่วยเหลือ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด มอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้จำเป็นแก่โรงเรียน 11 แห่ง ที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี


 

         ชาวจุฬาฯ สามัคคี ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน กว่า 100 ชีวิต นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข สมาคมนิสิตเก่าและนิสิตเก่าหอพัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ร่วมกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าฟื้นฟูและช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” นับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งที่ 2 ที่ทำต่อเนื่องกันมาจากครั้งก่อน

 

 

 

 

 

         โดยในครั้งนี้ ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทาสีรั้วและห้องเรียน มอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้จำเป็นแก่โรงเรียน 11 แห่งที่ได้รับผลกระทบ ในอําเภอวารินชำราบ อําเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดชุม โรงเรียนบ้านคูสว่าง โรงเรียนบ้านหาดสวนยา โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว โรงเรียนบ้านผักหย่า โรงเรียนบ้านไร่ใต้ โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม โรงเรียนบ้านคูเดื่อ และโรงเรียนบ้านหนองกินเพล