บริจาคของช่วยน้ำท่วม ส่งฟรีไปรษณีย์ไทย ถึง 15 ก.ย. นี้

 

ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล สามารถร่วมบริจาคและจัดส่งได้ฟรีผ่านปรษณีย์ไทย ถึง 15 กันยายน 2562 นี้

 

 

         ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชานี ขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นได้แก่ มุ้ง เต็นท์นอน สำหรับผู้อพยพ ยาทากันยุง ยาทาน้ำกัดเท้าอาหารสัตว์ (สุนัข,แมว) และห้องน้ำชั่วคราว 

 

 

         โดยร่วมบริจาคโดยตรงได้ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 

 

 

 

         ทั้งนี้ผู้มีความประสงค์จะจัดส่งสิ่งของไปรวมบริจาค สามารถจัดส่งได้ฟรีที่ไปรษณีย์ไทย ถึง 15 กันยายน 2562 นี้ อีกด้วย

 

 

CR : Facebook Ben Norasing