ทุกคนทำได้ ต่ออายุหลอดพลาสติก เป็น “หมอนหลอด” เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

ทุกคนทำได้ ต่ออายุหลอดพลาสติก เป็น “หมอนหลอด” เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

 

 

          มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เชิญชวนช่วยต่ออายุหลอดพลาสติก พร้อมทั้งรณรงค์ลดขยะพลาสติก ด้วยการสร้างความตระหนักในการนำวัสดุที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่อย่างรู้คุณค่า โดยการนำหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วมาจัดทำเป็น “หมอนหลอด” ส่งมอบแก่โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ใช้เป็นหมอนรองคอ รองหลัง ลดปัญหาแผลกดทับหลังการผ่าตัด และบรรเทาแผลกดทับแก่ผู้ป่วยติดเตียง 

 

 

 

          ขั้นตอนการต่ออายุหลอดพลาสติกนั้น ทุกคนสามารถช่วยได้ เพียงนำหลอดพลาสติกที่ใช้แล้ว มาล้างให้สะอาด ตากให้แห้ง แล้วนำส่งที่ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เลขที่ 555 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยระบุว่า “หลอดพลาสติกไว้สำหรับทำหมอน”  โดยมูลนิธิจะรับหลอดพลาสติกเพื่อนำไปทำ “หมอนหลอด” จนถึง 31 ธันวาคม 2562 นี้

 

 

          นอกจากนั้นแล้ว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ยังร่วมกับ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เดอะ ซีซันส์ มอลล์ The Seasons Mall เปิดจุดรับบริจาคหลอดพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อจัดทำหมอนหลอด บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าร้าน KFC ทั้งยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาตัดหลอดซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากจิตอาสา พนักงาน และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการแสดงพลังเล็ก ๆ ของทุกคน ที่สามารถร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน

 

 

CR : Facebook มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน