ต้อนรับหน่วยงานแรกเข้าโซน C

ธพส. ต้อนรับ สสว. หน่วยงานแรกที่ย้ายสำนักงานใหม่มาปฏิบัติงานและให้บริการที่ศูนย์ราชการฯ อาคาร C 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567  ดร.นาฬิกอติภัค  แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development  ดร.ธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และพนักงานเจ้าหน้าที่  ในโอกาสย้ายสำนักงานใหม่มาปฏิบัติงานและให้บริการที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร C เป็นหน่วยงานแรก ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร C ถนนแจ้งวัฒนะ