เปิดรับแล้ว! ‘Writer Zeed 5’ ร่วม “เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม”

เชิญชวนส่งผลงาน “เรื่องสั้น”  หรือ “สารคดีขนาดสั้น” ตีความ “วิชาชีวิต” ร่วมโครงการ Writer Zeed ครั้งที่ 5 วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 67

 

 

          “ชมัยภร แสงกระจ่าง” ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เปิดเผยว่า โครงการ “เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม” ครั้งที่ 6 (Writer Zeed 5 ) Online Version สนับสนุนโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักเขียนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการฯ โดยมีกติกา ดังนี้

           1. ประเภทและเนื้อหาของงาน เป็นเรื่องสั้น หรือสารคดีขนาดสั้น ขนาดความยาวสัมพันธ์กับเนื้อหาของเรื่อง ความยาวสูงสุดไม่เกิน 25 หน้า ขนาดตัวพิมพ์ 16 point โดยให้ตีความคำว่า “วิชาชีวิต” แล้วตั้งชื่อใหม่

           2. คุณสมบัติของงานและผู้เขียน
                    2.1 เขียนเป็นภาษาไทย
                    2.2 สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ท่านอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้
                    2.3 เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ (ทั้งหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารใด ๆ และออนไลน์)หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามลงออนไลน์ หรือตีพิมพ์
                    2.4 ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล
                    2.5 ผู้เขียนคนหนึ่งมีสิทธิ์ส่งได้มากกว่า 1 เรื่อง และมากกว่า 1 ประเภท
                    2.6 การตัดสินของโครงการฯถือเป็นเด็ดขาด

          3. เกณฑ์การส่ง
                    3.1 พิมพ์หน้าเดียว ส่ง 3 ชุด
                    3.2 โครงการฯ ไม่ส่งต้นฉบับคืน
                    3.3 กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุล พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี) ไว้ในต้นฉบับด้วย
                    3.4 ส่งโดยตรงที่ ชมัยภร บางคมบาง 11 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 4 แยก 1-2 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กทม.10250 โทร. 089 987 9980 ทางไปรษณีย์ โดยโครงการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

          4. รางวัล
                    4.1.รอบแรก ผลงานที่ได้รับคัดเลือก 20 เรื่อง จะได้รับการเผยแพร่ลงในเพจ Writer Zeed โดยมีค่าตอบแทนชิ้นละ 800 บาท
                    4.2 รอบสุดท้าย ผลงานที่ได้เข้ารอบ 10 เรื่องรอบสุดท้าย จะได้ทำ E-Book
                    4.3 มีผลงานได้รับรางวัล ดังนี้
                              รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
                              รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
                              รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
                              รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร

          5. กำหนดเวลา
                    ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล วันที่ 30 กันยายน 2567
                    ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล ในเดือนพฤศจิกายน 2567


หมายเหตุ : ผลงานทุกเรื่องที่ได้รับรางวัล ลิขสิทธิ์ยังเป็นของผู้เขียน ดังนั้น ผู้เขียนจึงยังมีสิทธิ์พิมพ์รวมเล่ม