กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึก สภาอุตฯ เตรียมจัดใหญ่ ”EnwastExpo 2024”

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมฯ และองค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดใหญ่ EnwastExpo 2024 ครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม Future we care หวังกระตุ้นทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญกรีนอินดัสทรี พร้อมส่งต่อโลกสีเขียวไปสู่คนรุ่นต่อไป

          นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการจัดงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสีย Environmental & Waste Management Expo 2024 หรือ EnwastExpo 2024 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2567 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Future we care ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสีย มีการระดมองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 150 ราย ร่วมแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการ พร้อมโชว์สินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังถือเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนานโยบายและโครงการต่างๆ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

          “วันนี้เรื่องการจัดการขยะสำหรับประเทศไทยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นผลกระทบในวงกว้าง แล้วก็ไม่ใช่เป็นการรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่งองค์กรใดองค์หนึ่ง แต่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน ถึงแม้จะมีหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาจัดการเรื่องกากของเสีย ขยะต่าง ๆ แต่จุดเริ่มต้นหนีไม่พ้น ตัวเรา ครัวเรือนของเรา ชุมชนของเรา ถ้าจัดการในระดับครัวเรือนได้ก็จะไม่เป็นภาระของชุมชน”

          นางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวต่อว่า ในส่วนภาคอุตสาหกรรม เราอยากจะเป็นฮับอุตสาหกรรมในประเทศ แน่นอนย่อมเกิดของเสีย กากขยะอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุสาหกรรม และหลายหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระคนใดคนหนึ่ง องค์กรใด องค์กรหนึ่ง ปัจจุบันได้มีแก้ไขกฎหมาย(กฎกระทรวง)ฉบับใหม่การกำจัดกากขยะพิษภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น ที่สำคัญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกากขยะพิษเหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่กากขยะพิษเหล่านั้นถูกนำไปทำลาย

 

 

          “แต่เดิมถ้าเจ้าของโรงงานผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วมีกากของเสียเกิดขึ้นก็ไปว่าจ้างบริษัทมากำจัดทิ้ง ผู้ว่าจ้างก็หมดความรับผิดชอบแล้ว แต่กฎหมายใหม่ต้องดูแลไปตลอดจนถึงปลายทาง เพราะเมื่อก่อนมันจะเกิดปัญหาไปทิ้งตรงโน้นตรงนี้แบบไม่รับผิดชอบ แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว ต้องติดตามไปตลอดทางว่าขนแล้วไปทิ้งที่ไหน จัดการอย่างไร ให้ถูกต้องด้วยนะ เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นมาต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งระบบ ผู้ผลิตกาก บริษัทขนส่งและบริษัทปลายทาง เพราะฉะนั้นสิ่งเราอยากได้คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ สมมติว่ามีการลักลอบทิ้งในที่แปลงใดแปลงหนึ่งเจ้าของที่บอกไม่รู้ไม่ได้จะต้องรับผิดชอบด้วยนะเพื่อไม่อยากให้เกิดปัญหา ของคนบางกลุ่มที่กระทำไม่ชอบส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้น และสุดท้ายจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนโดยรวม” รมว.อุตสาหกรรมกล่าว

 

 

          รมว.อุตสาหกรรม ยังกล่าวถึงการส่วนการจัดงาน EnwastExpo 2023 ที่ผ่านมาว่า ถือเป็นการจัดงานครั้งแรกได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมงานทั้งในและต่างประเทศกว่า 5,000 คน มีการจัดแสดงสินค้าจากบริษัทชั้นนำ กว่า 100 บริษัททั้งในและต่างประเทศกว่า 9 ประเทศที่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาจัดแสดงให้กับผู้สนใจได้เยี่ยมชมกัน จากความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความสำคัญที่ผู้คนและองค์กรต่าง ๆ มีต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย ซึ่งเราก็ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และการสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงและพัฒนางานในปีนี้ให้ดียิ่งขึ้น

 


 

          “จริง ๆ บริษัทที่มาออกงานมีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้ว เป็นบริษัทมีความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ทำเรื่องพวกนี้ไม่เหมือนบริษัททั่วไป กำไรของเขาก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย สำคัญที่สุดมีความตั้งใจส่งต่อโลกสีเขียวใบนี้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ฉะนั้นความรับผิดชอบไม่ใช่แค่กำไรจากผลประกอบการอย่างเดียว แต่เป็นความรับผิดชอบสร้างประเทศไทยให้ต่างชาติได้รับรู้ว่าวันนี้เราทันโลกทันกติกาของโลกเพื่อก้าวไปสู่กรีนอินดัสทรี ที่วันนี้มีโรงงานขึ้นทะเบียนอยู่ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 4 หมื่นโรงงาน คิดว่าวันนี้คงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ของผู้ประกอบการ จะมีโรงงานใดไม่รู้ไม่ได้ อันนี้เป็นความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติ” นางสาวพิมพ์ภัทรากล่าวย้ำ

 

 

          ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานนอกจากการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุด ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสีย ยังมีการสัมมนาในหัวข้อน่าสนใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ มีการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสีย Environmental & Waste Management Expo 2024 หรือ EnwastExpo 2024 ได้ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2567 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี บริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดสนใจจองพื้นที่ ได้ที่ https://enwastexpo.com/th/book-your-booth/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lin.ee/96Yeugi (หรือพิมพ์ @enwastexpo)