หอสมุด มธ. เปิดรับบริจาค ‘หนังสือหายาก – หนังสืออนุสรณ์งานศพ’

หอสมุด มธ. เปิดรับบริจาค ‘หนังสือหายาก – หนังสืออนุสรณ์งานศพ’

 

              หอสมุด แห่ง มธ. เปิดรับบริจาคหนังสือหายาก และหนังสืออนุสรณ์งานศพ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบออนไลน์

 

              หอสมุดฯ เปิดรับบริจาคหนังสือหายากและหนังสืออนุสรณ์งานศพ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบออนไลน์ผ่านคลังทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ TU Digital Collections

 

              โดยสามารถบริจาคได้ 3 รูปแบบ คือ

 

              1. นำหนังสือให้หอสมุดฯ สแกน แล้วรับเล่มคืน

              2. บริจาคหนังสือโดยไม่ขอรับตัวเล่มคืน

              3. บริจาคเป็นไฟล์ดิจิทัล (ไฟล์ .pdf)

 

              ทางหอสมุดฯ จะพิจารณารับเฉพาะหนังสือหายากและหนังสืออนุสรณ์งานศพที่ไม่มีให้บริการในหอสมุดฯ และไม่ละเมิดเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อการศึกษา ผู้ที่ต้องการบริจาคสามารถติดต่อผ่าน Line: @tulibrary เพื่อแจ้งรายการหนังสือ และนำมาบริจาคผ่านช่องทางดังนี้

 

              บริจาคด้วยตนเองที่ห้องสมุดสาขาต่าง ๆ ตามวันเวลาเปิดบริการ

             

              บริจาคโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ มาที่

 

              หอสมุดปรีดี พนมยงค์ (ห้องหนังสือหายาก)

              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

              2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร

              กรุงเทพฯ 10200

              โทร. 0-2613-3542

 

              บริจาคไฟล์ดิจิทัล แจ้งความประสงค์พร้อมส่งไฟล์หนังสือมาที่ Line: @tulibrary หรือ อีเมล pridi.tulibrary@gmail.com

 

              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

              - ห้องหนังสือหายาก ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

              - Line: @tulibrary

              - อีเมล: pridi.tulibrary@gmail.com

             

              ……………………….

 

              Facebook: Thammasat University Library https://www.facebook.com/ThammasatULibrary

              Website: https://www.library.tu.ac.th/

              Line: @tulibrary

 

 

 

//..............

              CR : Thammasat University Library

//..............