“ดวงใจวิจารณ์” ขยายเวลารับผลงานประกวด “บทวิจารณ์”

“ดวงใจวิจารณ์” ปี 67 ขยายเวลารับผลงาน “บทวิจารณ์วรรณกรรม-สื่อร่วมสมัย” ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 67

 

ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 

1. บทวิจารณ์วรรณกรรม

- ระดับมัธยมศึกษา

- ระดับอุดมศึกษา

- ระดับประชาชน

 

2. บทวิจารณ์สื่อร่วมสมัย

 

กติการการประกวด

https://shorturl.asia/Xd25a

 

ช่องทางการส่งผลงาน

https://forms.gle/u55LJ9NLxw2rvasx9

 

 

CR : FB ดวงใจวิจารณ์