เปิดรับแล้ว ‘วรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 8’ ไม่กำหนดหัวข้อ

รางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 8 (ประจำปี พ.ศ. 2567) เปิดรับผลงาน “ร้อยกรอง-ความเรียง-เรื่องสั้น” โดย “ไม่กำหนดหัวข้อ” ระดับนักเรียนและประชาชน ส่งผลงานภายใน 31 ก.ค. 67

ประเภทการประกวด

1. ประเภทร้อยกรอง

    1.1 ประเภทร้อยกรอง – ระดับนักเรียน (งานฉันทลักษณ์ทุกประเภท) ความยาว 6-12 บท

    1.2 ประเภทร้อยกรอง – ระดับประชาชน (งานฉันทลักษณ์ทุกประเภท) ความยาว 6-12 บท

2. ประเภทร้อยแก้ว

    2.1 ประเภทความเรียง (ระดับนักเรียน) ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4

    2.2 ประเภทเรื่องสั้น (ระดับประชาชน) ความยาว 4-7 หน้า

 

กติกาการประกวด >>> https://eugenie.csct.or.th

 

หมายเหตุ :

ระดับนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา
ระดับประชาชน หมายถึง บุคคลทั่วไป

 

เปิดรับผลงาน วันที่ 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2567

ทาง Email : eugenie@csct.or.th

 

 

CR : FB วรรณศิลป์อุชเชนี