รับสมัครแล้ว “บ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค AI”

สศร. จับมือ OKMD ชวนเข้าร่วมกิจกรรม “บ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค AI” รวม 5 ประเภทงานเขียน รับสมัครถึง 20 พ.ค. 67 

          สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ยุค AI ปี 2567 เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ  ตลอดจนติดเครื่องมือเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพยุค AI

 

 

ประเภทงานเขียนและรายชื่อนักเขียนพี่เลี้ยง

แบ่งเป็น 5 ประเภทงานเขียน ดังนี้

    1.เรื่องสั้น : อนุสรณ์ ติปยานนท์ / ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล

    2. นวนิยาย : วีรพร นิติประภา / กิตติศักดิ์ คงคา

    3. กวีนิพนธ์ : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

    4. สารคดี : วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

    5. บทความ   : จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. มีความมุ่งมั่นอยากเป็นนักเขียน

     2. อายุระหว่าง 20 - 40 ปี

     3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบตามกำหนดเวลา

     4. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่มาก่อน

 

เงื่อนไข

     1. ต้องสามารถร่วมกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ได้ตลอดทั้งโครงการ

     2. เมื่อสิ้นสุดโครงการสามารถส่งผลงานเขียนตามประเภทที่สมัครได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่

       - เรื่องสั้นไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง

       - นวนิยายขนาดสั้น 1 เรื่อง

       - กวีนิพนธ์ 5-10 สำนวน

       - สารคดีขนาดยาว 1 เรื่อง หรือสารคดีสั้น 3 เรื่อง 

       - บทความ 5-10 ชิ้น

 

ขั้นตอนและกำหนดการโครงการ

    - รับสมัครบัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2567    

    - วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทาง Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

    - วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

กำหนดการกิจกรรม

    - ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

    - ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 – อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ จังหวัดนครราชสีมา

    - ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 ณ ทีเคพาร์ค

    - ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

หมายเหตุ *กำหนดการและสถานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

การรับสมัคร

    1. ส่งใบสมัคร พร้อมงานเขียนที่ตรงกับประเภทที่สมัคร จำนวน 1 เรื่อง (ไม่จำเป็นต้องเป็นผลงานใหม่) และเขียนวิจารณ์ถึงหนังสือที่อ่านอย่างน้อย 1 เล่ม ใช้ตัวพิมพ์ ความยาวไม่ต่ำกว่า 2 หน้าเอสี่ เพื่อ “คัดเลือก” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 

    2. ส่งใบสมัครได้ทางลิงค์ในเว็บไซต์ www.ocac.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โทร 0 2209 3759-60

 

CR : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย