เปิดรับ ‘เรื่องสั้น’ ธีม ‘สิทธิมนุษยชนอีสาน’

เปิดรับ ‘เรื่องสั้น’ ธีม ‘สิทธิมนุษยชนอีสาน’

 

              ‘ชายคาเรื่องสั้น – สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -The Isaan Record’ เปิดรับ “เรื่องสั้น” เข้าประกวด ภายใต้ธีม “สิทธิมนุษยชนอีสาน” ส่งได้ วันนี้ - 31 ธ.ค.67

 

              กองบรรณาธิการ ชายคาเรื่องสั้น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ​และ The Isaan Record ประกาศรับเรื่องสั้นเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ ในเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2024 ภายใต้ธีม “สิทธิมนุษยชนอีสาน” โดยเรื่องสั้นที่ส่งเข้าประกวด มีข้อกำหนดดังนี้

 

              1. มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หรือผู้คนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นเรื่องสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ผ่านช่องทางใดมาก่อน

 

              2. เรื่องสั้นมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 (พิมพ์ด้วยฟอนต์ Cordia New หรือ TH SarabunPSK หรือ Browallia New ขนาด 16 point)

 

              3. ระบุชื่อ - นามสกุล หรือนามปากกา พร้อมประวัติอย่างย่นย่อของผู้เขียน หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัญชีธนาคารมาด้วย

 

              4. ส่งเรื่องสั้นเป็นไฟล์ MS Word มาทางอีเมล chaika2015@yahoo.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024

 

              5. เรื่องสั้น 1 เรื่องที่ได้เผยแพร่ จะได้รับเงินค่าตอบแทน 1,500 บาทถ้วน

 

              6. เรื่องสั้นที่ผ่านการคัดเลือกเผยแพร่ มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มเรื่องสั้น อย่างไรก็ตามผู้จัดกำลังอยู่ระหว่างการประสานและพูดคุยถึงความเป็นไปได้ หากได้ข้อสรุปแน่ชัดจะแจ้งเจ้าของผลงานให้ทราบอีกครั้ง

 

              ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ให้เกียรติร่วมงานกับชายคาเรื่องสั้น

 

              ฮักแพง

              คณะเขียน

 

 

 

//...............

              CR : The Isaan Record

                      ชายคาเรื่องสั้น

                      สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

//...............