เชิญชวนส่งประกวด “ซีไรต์-นวนิยาย” 2567

คณะกรรมการฯ ซีไรต์ เปิดรับผลงานวรรณกรรม “นวนิยาย” ภาษาไทย ที่มีเลข ISBN ร่วมประกวด “รางวัลซีไรต์” 2567 วันนี้-30 เม.ย. 67

          คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอแจ้งว่า ในปี พ.ศ. 2567 จะพิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภท “นวนิยาย” โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

          - เป็นผลงานวรรณกรรม ประเภท “นวนิยาย” เขียนด้วยภาษาไทย
          - เป็นผลงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น
          - ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด
          - เป็นผลงานที่ตีพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2567 และไม่เคยส่งประกวดรางวัลซีไรต์ในรอบ “นวนิยาย” มาก่อน ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่ถูกต้อง
          - ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณาอีกได้

          ผู้มีสิทธิ์ส่งวรรณกรรมประเภทนวนิยายเข้ารับการพิจารณา ได้แก่ องค์กรและสถาบัน สำนักพิมพ์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ และบุคคลทั่วไป การส่งประกวดสามารถทำได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

          1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/ArMQ3Tt967jHR4FY7 หรือ

          2. พิมพ์แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดจาก https://shorturl.at/hvEJP แล้วกรอกข้อมูล หรือ

          3. เขียนจดหมายแสดงความจำนงส่งผลงานเข้าประกวด

 

          ส่งหนังสือที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวน 16 เล่ม ไปยัง คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ – โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม เลขที่ 998/9 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 089 2153838 (ภายใน วันที่ 30 เมษายน2567) โดยส่งทางไปรษณีย์หรือบริการขนส่งอื่น ๆ เท่านั้น และจะถือวันที่ประทับตราต้นทางเป็นสำคัญ

          รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ http://www.seawrite.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง seawritethailand@gmail.com