เชิญชวนส่งประกวด ‘เรียงความ’ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 54

เชิญชวนส่งประกวด ‘เรียงความ’ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 54

 

              สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ชวนร่วมประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ” ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ -27 ต.ค.66

 

              สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566

ในหัวข้อ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ”

 

              ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท

 

              ผู้มีสิทธิ์ส่งเรียงความเข้าประกวด แบ่งปัน 4 ประเภท

              - ประเภทคนพิการ

              - ประเภทนักเรียน

              - ประเภทนิสิต / นักศึกษา

              - ประเภทประชาชนทั่วไป

 

              ระยะเวลาส่งผลงาน

              ตั้งแต่วันนี้ – 27 ตุลาคม 2566

 

              สนในดูรายละเอียดเพิ่มเติม คิวอาร์โค้ดในภาพประชาสัมพันธ์นี้

 

 

 
 

              #สภาสังคมสงเคราะห์ฯ #ประกวดเรียงความ #งานวันคนพิการประจำปี2566

 

//.................

              CR : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

//.................