ประกาศชื่อ “12 ผลงาน” เข้ารอบสุดท้าย 'วรรณศิลป์อุชเชนี' ครั้งที่ 7

การประกวดวรรณกรรม "รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 หัวข้อ “ไม่กำหนดหัวข้อ” ประกาศรายชื่อผลงานผ่านเข้ารอบตัดสิน จำนวน 12 ผลงาน

 

 

ประเภทความเรียง ระดับนักเรียน

ผลงาน “The Memory of a Goldfish” โดย ธนัชพร ทิวากรกฎ

ผลงาน “ชีวิตบนรถ” โดย ณภัค เลิศประกิต 

ผลงาน “โลกฝันของนักเรียนหลังห้อง” โดย ภานุพงษ์ คงหีต

 

ประเภทบทกวี ระดับนักเรียน

ผลงาน “คือหนึ่งเดียว” โดย วรนิพิฐ มาตราช

 ผลงาน “บทชีวิต…คิดเอาเอง” โดย กฤษกร สิงห์ฉลาด

 ผลงาน “บทสนทนาระหว่างเราและแม่” โดย เกียรติอนันต์ พวงพลอย

 

ประเภทเรื่องสั้น ระดับประชาชน

ผลงาน “นกบินได้ด้วยปีกหรือศรัทธา” โดย กิตติศักดิ์ คงคา

 ผลงาน “ลูกพี่ลูกน้อง” โดย กิติศักดิ์ ศรีแก้วบวร 

ผลงาน “แล้วเราจะ ‘ลืม’ กันอีก” โดย มณีมิ่งเมือง

 

ประเภทบทกวี ระดับประชาชน

ผลงาน “ขอบฟ้าขลิบทอง เรืองรองขอบใจ” โดย เด็กหญิงน้ำค้าง

 ผลงาน “ใบรับรองความจน” โดย ชาตรี ตราชู

 ผลงาน “พินัยกรรม” โดย อังคาร จันทาทิพย์

 

 

 

 

CR : รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี