ประกาศผล 12 เรื่องสั้น เข้ารอบ “ราหูอมจันทร์” Vol. 28

กองทุนกนกพงศ์ฯ ประกาศผล 12 เรื่องสั้นเข้ารอบเพื่อตีพิมพ์ใน “นิตยสารราหูอมจันทร์” Vol. 28

          กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ประกาศผลเรื่องสั้นเข้ารอบ ชิงรางวัล “กนกพงศ์ สงสมพันธุ์” ประจำปี 2567 จำนวน 12 เรื่อง จากผลงานทั้งหมด 72 เรื่อง เพื่อลงตีพิมพ์ใน “นิตยสารราหูอมจันทร์” Vol. 28 โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

 

          1. โรคแห่งความตาย ของ ชาคริต คำพิลานนท์

          2. ยังมีดีเอ็นเอบรรพบุรุษหลงเหลืออยู่ ของ ณัฐฤทัย จันทรา

          3. พินทุบาทว์ ของ ปาริชาติ คุ้มรักษา

          4. นรกขุมสุดท้าย ของ สันติสุข กาญจนประกร

          5. ผู้ (ถูก) เลือก ของ ดิตถ์จรัส

          6. ละลายหายไปกับพื้น ของ ทรงวุฒิ อินเรือง

          7. เงาหัวขาด ของ อุเทน พรมแดง

          8. นี่เป็นเสียงร้องของผู้สาวบ้านอ้ายเอง ของ ประเสริฐ ปัดมะริด

          9. แมลงตัวหนึ่งเกาะติดหลังคอเสื้อของอับดุลฮาดี ของ อัลวี วาโญ

          10. ทางช้างเผือก ของ พึงเนตร อติแพทย์

          11. ปลุกผี (ซากที่สิ้นสลายของดาวฤกษ์) ของ ศิริ มะลิแย้ม

          12. โลกที่ไม่น่าอยู่ของจงกล ของ กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ