ประกาศแล้ว! ผลงานเข้ารอบ “รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี” 2566

โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ประจำปี 2566 “ไม่กำหนดหัวข้อ” รวม 25 ผลงาน

          สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่นักเขียนที่มีคุณภาพดี โดยแบ่งงานเขียนเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ร้อยแก้ว และร้อยกรอง ทั้งนี้ในปี 2566 เป็นการประกวด “ไม่กำหนดหัวข้อ” และมีผลงานผ่านเข้ารอบรวม 25 ผลงาน

 

 

          ประเภทความเรียง ระดับนักเรียน

 • ผลงาน “The Memory of a Goldfish” โดย ธนัชพร ทิวกรกฎ
 • ผลงาน “คุณเห็นไหม?” โดย พชร โพธิ์สุวรรณ
 • ผลงาน “เด็กคนนั้น” โดย ปวหทัย เชษฐพงศ์พันธุ์
 • ผลงาน “ต้นไม้ของฉัน” โดย ธีตา คูศรีเทพประทาน
 • ผลงาน “ชีวิตบนรถ” โดย ณภัค เลิศประกิต
 • ผลงาน “โลกฝันของนักเรียนหลังห้อง” โดย ภานุพงษ์ คงหีต
 • ผลงาน “ลมหายใจแสนล้ำค่า” โดย สาริศา ตั้งเจริญ

 

          ประเภทบทกวี ระดับนักเรียน

 • ผลงาน “คือหนึ่งเดียว” โดย วรนิพิฐ มาตราช
 • ผลงาน “บทชีวิต…คิดเอาเอง” โดย กฤษกร สิงห์ฉลาด
 • ผลงาน “บทสนทนาระหว่างเราและแม่” โดย เกียรติอนันต์ พวงพลอย
 • ผลงาน “ถึงแม่ที่ปลายฟ้า” โดย กันต์กนิษฐ์ พำขุนทด
 • ผลงาน “สักวันจะต้องเป็นของเรา” โดย วุฒิชัย คงสุขดี

 

          ประเภทเรื่องสั้น ระดับประชาชน

 • ผลงาน “นกบินได้ด้วยปีกหรือศรัทธา” โดย กิตติศักดิ์ คงคา
 • ผลงาน “ในสวนลิ้นจี่” โดย สาโรช แซ่ซึง
 • ผลงาน “บุตรี” โดย นิตยา จันฤาไชย
 • ผลงาน “แมวในสำนึก” โดย นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง
 • ผลงาน “ลูกพี่ลูกน้อง” โดย กิตติศักดิ์ ศรีแก้วบวร
 • ผลงาน “ลืมไปเสียสิ้นใจ” โดย พิชญ อนันตรเศรษฐ์
 • ผลงาน “แล้วเราจะ ‘ลืม’ กันอีก” โดย มณีมิ่งเมือง

 

          ประเภทบทกวี ระดับประชาชน

 • ผลงาน “ขอบฟ้าขลิบทอง เรืองรองขอบใจ” โดย เด็กหญิงน้ำค้าง
 • ผลงาน “คนตายเป็นดวงดาว ท้องฟ้าเป็นสุสาน” โดย จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี
 • ผลงาน “ชีวิตที่แตกกระจาย” โดย วิศิษฐ์ ปรียานนท์
 • ผลงาน “ใบรับรองความจน” โดย ชาตรี ตราชู
 • ผลงาน “ไปสู่ความมหัศจรรย์” โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม
 • ผลงาน “พินัยกรรม” โดย อังคาร จันทาทิพย์

 

          ทั้งนี้ โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” กำหนดประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2566 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ศกหน้า