‘สภากาชาดไทย’ ชวนร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ‘โมร็อกโก’

‘สภากาชาดไทย’ ชวนร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ‘โมร็อกโก’

 

              “สภากาชาดไทย” สนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และเปิดรับบริจาคให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวใน “โมร็อกโก”

 

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “Thai Red Cross Society” ได้เผยแพร่ข้อความและรูปภาพ ระบุว่า “สภากาชาดไทย” ได้สนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และเปิดรับบริจาคให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวใน “โมร็อกโก” โดยมีเนื้อหา ดังนี้

 

 

 

              “#สภากาชาดไทย สนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและเปิดรับบริจาคให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวใน #โมร็อกโก

 

              สภากาชาดไทยอนุมัติเงินช่วยเหลือฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมให้กับสภาเสี้ยววงเดือนแดงโมร็อกโก จำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7 แสนบาท และเปิดรับบริจาคจากสาธารณชนเพื่อส่งเงินบริจาคเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในราชอาณาจักรโมร็อกโก

 

              เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.8 แมกนิจูด ในเมืองมาร์ราเกช (Marrakesh) ราชอาณาจักรโมร็อกโก ซึ่งส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง  จากรายงานของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 แจ้งว่า มีประชาชนกว่า 6 ล้านคนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว ในจำนวนนี้มีประชาชนอย่างน้อย 2,901 คนเสียชีวิต และบาดเจ็บ 2,562 คน รวมไปถึงที่พักอาศัย เครื่องอุปโภคบริโภค ระบบสาธารณสุข ระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายอย่างมาก  ขณะนี้ สภาเสี้ยววงเดือนแดงโมร็อกโกกำลังร่วมมือกับ IFRC ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวดังกล่าว

 

              #สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศโมร็อกโก ผ่านการดำเนินงานของสภาเสี้ยววงเดือนแดงโมร็อกโกต่อไป

 

              ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 045-3-04637-0

 

              ข้อสังเกต : กรณีการโอนเงิน - โปรดตรวจสอบเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีให้ถูกต้องก่อนทำรายการโอนเงินบริจาค ชื่อบัญชีจะต้องเป็น “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” เท่านั้น หากเป็นบัญชีที่ขึ้นต้นด้วยชื่อบุคคล นาย นาง นางสาว หรืออื่นๆที่ไม่ใช่ชื่อบัญชีดังที่กล่าวข้างต้นคือมิจฉาชีพ

 

              หากท่านประสงค์ขอรับใบเสร็จสามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โปรดระบุ “เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโมร็อกโก” พร้อมแนบสลิปหลักฐานการโอนเงินบริจาค ทาง E-mail : donation@redcross.or.th (รอเจ้าหน้าที่ตอบรับกลับทางอีเมล) หรือโทรสาร 0 2250 0312 , 0 2652 4440 หรือ Line : @redcrossfund (กรณีส่งทางไลน์ เมื่อส่งข้อมูลครบถ้วนแล้วตามข้างต้น ขอความกรุณาท่านไม่ต้องส่งซ้ำ เจ้าหน้าที่จะตอบท่านตามลำดับ)

 

              หรือ สแกน QR Code E-donation เลขที่อ้างอิง 004DISASTER” โดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จรับเงิน และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบุคคลอื่นได้

 

              ข้อสังเกต : กรณีสแกนผ่าน SCB Mobile Apps เมื่อสแกนแล้วท่านจะพบข้อความปรากฏที่หน้าจอว่า “ท่านกำลังทำรายการ e-Donation” และให้เลือกกด “ไม่ยอมรับ” หรือ “ยอมรับ” หากท่านกด “ยอมรับ” จะพบหน้าจอทำรายการบริจาค มีข้อความขึ้นว่า “เพื่อสภากาชาดไทย” และมีหมายเลข Biller ID “099400016012795” เลขที่อ้างอิงคือ “004DISASTER” และตามด้วยช่องหมายเลขบัตรประชาชนที่เป็นเจ้าของบัญชี และเมื่อทำรายการบริจาคเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลการบริจาคของท่านที่เป็นเจ้าของบัญชีที่ใช้ในการบริจาคจะนำส่งไปที่กรมสรรพากร หากไม่ปรากฏข้อมูลดังกล่าวให้ยกเลิกรายการทันที

 

              และ ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการบริจาคผ่าน E-donation ได้ที่ https://www.rd.go.th/62336.html

  

 

//...................

              CR : Thai Red Cross Society

//...................