ประกาศผลรอบคัดเลือก “สาขาวรรณกรรม” Young Thai Artist Award 2023

มูลนิธิเอสซีจี ประกาศผลรอบคัดเลือกโครงการยุวศิลปินไทย “สาขาวรรณกรรม” Young Thai Artist Award 2023

          มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ จัดการประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย” หรือ “Young Thai Artist Award” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่สนใจและมีความสามารถด้านศิลปะ มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานศิลป์และจัดแสดงผลงานสู่สายตาสาธารณชนในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นบันไดในการยกระดับผลงานสู่การเข้าแข่งขันและแสดงผลงานทางศิลปะในระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้สังคมเกิดการยอมรับและชืื่นชมในผลงานศิลปะจากฝีมือของเยาวชนไทย

          ทั้งนี้ ในรอบคัดเลือกโครงการยุวศิลปินไทย “สาขาวรรณกรรม” Young Thai Artist Award 2023 มีผลงานผ่านเข้ารอบ จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่

          1. อภิสิทธิ์ กาญจนดาวร ผลงาน ความตายของวิทย์ กรทีละกุล

          2. ธนวรรธ ฉวีรัตน์ ผลงาน ขอเพียงเวลาหยุดพักหายใจ

          3. วโรดม เตชศรีสุรี ผลงาน บทจรของวิฬาร์

          4. ณภัทร ชาติทอง ผลงาน ในสวนฉัน

          5. วัทนพร บุญชู ผลงาน กระหยับปีกฝันในวันเปียกฝน

          6. อติรุจ ดือเระ ผลงาน ฝนจากฟ้าหลั่งลงมาเป็นน้ำตาของเด็ก ๆ

 *ลำดับรายชื่อไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนน*

 

 

Credit : FB Young Thai Artist Award