ประกาศแล้ว! Shortlist เรื่องสั้น-บทกวี “14 ตุลา จิตวิญญาณประชาธิปไตย”

“มูลนิธิ 14 ตุลา-ส.นักเขียนฯ-ส.ภาษาฯ” ประกาศชื่อ-ผลงานเข้ารอบสุดท้าย Shortlist เรื่องสั้น-บทกวี “14 ตุลา จิตวิญญาณประชาธิปไตย” ประเภทละ 13 ผลงาน

          มูลนิธิ 14 ตุลา ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการประกวด เรื่องสั้น และ บทกวี “14 ตุลา จิตวิญญาณประชาธิปไตย” (อดีต ปัจจุบัน และหรือ อนาคต) ขึ้น เพื่อให้มีการถ่ายทอดสะท้อนเหตุการณ์หรือผลแห่งเหตุการณ์ในมุมมองทั้งด้านกว้างและด้านลึก ในบางมิติหรือหลากหลายมิติสังคม ผ่านเรื่องสั้นและบทกวีร่วมสมัย โดยเปิดรับผลงานถึง 31 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

          คณะอนุกรรมการได้คัดเลือกผลงานทั้ง 2 ประเภท ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ตามลำดับหมายเลขทะเบียนผลงาน ดังนี้

 

          ผลงานเรื่องสั้น

          (1) 1. จุณความว่างกลางเดือนตุลาคม โดย กิตติศักดิ์ คงคา

          (2) 3. ศิลปกรรมคนเมือง โดย วิเชียร นวนมุสิก

          (3) 5. งูสวัด โดย พิณพิพัฒน ศรีทวี

          (4) 6. รูปสัญญะล่องลอย โดย วินทกานท์

          (5) 11. ประวัติศาสตร์ 66 ปี กับ 8 นาทีที่ความทรงจำเป็นใบ้ โดย ศิริ มะลิแย้ม

          (6) 13. เธอ...อยู่ที่ใด โดย Rosaline

          (7) 17. แค่ฉากอีโรติก โดย ฮีม พาราพิพฒน์

          (8) 20. กาลครั้งหนึ่ง...ในประเทศไทย โดย สาคร พูลสุข

          (9) 23. ซ่อนกลิ่น โดย ศิริพงศ์ หนูแก้ว

          (10) 28. ดวงจันทร์ในช่องเขาขาด โดย สาโรช แซ่ซึง

          (11) 34. 'ระห่าง' โดย สุชาติ สุขประสิทธิ์

          (12) 41. พี่สาวน้องชาย : เรื่องบางเรื่องไม่เหมาะเป็นเรื่องสั้น โดย สันติสุข กาญจนประกร

          (13) 45. อัตชีวประวัติของเรื่องสั้นเรื่องหนึ่ง โดย ชาคริต คำพิลานนท์

 

          คณะอนุกรรมการคัดเลือกเรื่องสั้น ประกอบด้วย

 • นายประเดิม ดำรงเจริญ และนายเจน สงสมพันธุ์ ที่ปรึกษา
 • นายจรูญพร ปรปักษ์ประลัย
 • นายภาณุพงษ์ คงจันทร์
 • นายชูเกียรติ ฉาไธสง
 • นายวัชระ เพชรพรหมศร
 • ดร.จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร
 • นายพินิจ นิลรัตน์ เลขานุการ

 

 

          ผลงานบทกวี

          (1) 16. 14 ตุลา โดย จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี

          (2) 31. รำลึกถึงนกตัวแรกที่แตกดับ โดย อติรุจ ดือเระ

          (3) 33. จนกว่าฟ้าจะสีทอง โดย อัษฎาวุธ ไชยวรรณ

          (4) 37. ประวัติศาสตร์ไม่เคยบอกเรา โดย จีรนันท์ สงเปีย

          (5) 40. ห้าสิบปีต่อมา โดย คีตา บารัตดายา

          (6) 42.'ห้าสิบปีสิบสี่ตุลา, แตกพร่า..เป็นภาพเลือน โดย ขอบฟ้าเหตุการณ์

          (7) 51. EXHIBITION นิทรรศการไม่เคยเปลี่ยน โดย เสฏฐ์ บุญวิริยะ

          (8) 53. ตู้ไปรษณีย์หมายเลข 2516 โดย องอาจ สิงห์สุวรรณ

          (9) 57. อนุสรณ์แห่งสุสาน โดย ภูวดล ภูโยฮาต

          (10) 74. ...รากแห่งเดือนตุลาฯ โดย นายทิวา

          (11) 102. วันนี้มือทุกมือคือมือไท โดย ปริญญ์ สระปัญญา

          (12) 104. แรงกระเพื่อม (การเคลื่อนไหวใต้เงาเงื้อมประวัติศาสตร์) โดย เมธาวี ก้านแก้ว

          (13) 121. ปีศาจ โดย ดิตถ์จรัส

 

          คณะอนุกรรมการคัดเลือกบทกวี ประกอบด้วย 

 • นายประเดิม ดำรงเจริญ นายเจน สงสมพันธุ์ 
 • นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์
 • ดร.นพดล ปรางค์ทอง
 • นายยุทธ โตอดิเทพย์
 • ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัศฉริยะประสิทธิ์
 • นายพินิจ นิลรัตน์ อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

 

          รางวัลทั้ง 2 ประเภท มีดังนี้ 

          รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล โล่พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท 

          รวม 30,000 บาท 

          รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ 2 รางวัล โล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 

          รวม 40,000 บาท 

          รางวัลชมเชย ประเภทละ 10 รางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,500 บาท 

          รวม 70,000 บาท

 

CR : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย