ประกาศรางวัล “บรรณาธรเกียรติยศ” 2566

สมาคมนักเขียนฯ ยกย่อง “จตุพล บุญพรัด - เรืองกิตติ์ รักกาญจนันท์ - สุภาวดี หาญเมธี - สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร” รับรางวัลบรรณาธรเกียรติยศ ประจำปี 2566 

          สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลบรรณาธรเกียรติยศ ประจำปี 2566 ลงนามโดย “นางนรีภพ จิระโพธิรัตน์” นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยได้คัดเลือกบุคคลที่จะได้รับรางวัล “บรรณาธรเกียรติยศ” อันเป็นรางวัลสำหรับบุคคลที่รังสรรค์ชีวิตของวงวรรณกรรมไทยให้ธำรงอยู่อย่างมีความหมาย ถาวรและสง่างาม ซึ่งสมาคมนักเขียนฯ มีมติเห็นชอบมอบรางวัลบรรณาธรเกียรติยศ ประจำปี 2566 แด่ 4 ท่าน ดังนี้

          1. นายจตุพล บุญพรัด

          2. นายเรืองกิตติ์ รักกาญจนันท์

          3. นางสุภาวดี หาญเมธี

          4. นายสุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร