ประกาศแล้ว !! 7 เล่ม ‘Shortlist’ รางวัลซีไรต์ ‘เรื่องสั้น’ ปี 66

ประกาศแล้ว !! 7 เล่ม ‘Shortlist’ รางวัลซีไรต์ ‘เรื่องสั้น’ ปี 66

 

          ประกาศรายชื่อรวมเรื่องสั้นรอบคัดเลือก (Shortlist) รางวัลซีไรต์ ประจำปีพุทธศักราช 2566

          คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2566 ได้พิจารณาหนังสือจำนวน 64 เล่ม ที่ส่งเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ครั้งที่ 45 ประจำปีพุทธศักราช 2566 มีรวมเรื่องสั้นเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 7 เล่ม เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

 

                    1. Divine Being : ไม่ใช่มนุษย์ และตัวตนอื่นๆ
          โดย จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท สำนักพิมพ์แซลมอน


                    2. Family Comes First ด้วยรักและผุพัง
          โดย นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์ สำนักพิมพ์แซลมอน


                    3. จักรวาลล้วนวงกลม
          โดย วัฒน์ ยวงแก้ว สำนักพิมพ์ผจญภัย


                    4. ท่านกัปตัน และเรื่องเล่าของคนอื่นๆ
          โดย ศิริวร แก้วกาญจน์ สำนักพิมพ์ผจญภัย


                    5. สเปโรโซนาตา ท่วงทำนองแห่งความหวัง
          โดย รมณ กมลนาวิน สำนักพิมพ์สำเภา


                    6. สลายสิ้นซึ่งความหวังรังรอง
          โดย ตินกานต์ สำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัด


                    7. อาจไม่เหมาะหากเปราะบาง
          โดย จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท สำนักพิมพ์ระหว่างบรรทัด

 

          ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

          คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2566

 

 

 

CR : seawrite