ชวนชม นิทรรศการ ‘สูงวัย...ขยาย(ความ)’ รู้จัก สัมผัส เข้าใจ !!

ชวนชม นิทรรศการ ‘สูงวัย...ขยาย(ความ)’ รู้จัก สัมผัส เข้าใจ !!

 

              “หอศิลปกรุงเทพฯ” ชวนชม นิทรรศการ “สูงวัย...ขยาย(ความ)” ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปกรุงเทพฯ 19 ส.ค. – 26 พ.ย.66

 

              นิทรรศการ “สูงวัย...ขยาย(ความ)” (Blowing Up The Tale of Ageing Society) – นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่จะนำคุณมารู้จัก ทำความเข้าใจ และสัมผัสกับสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ผ่านสื่อศิลปะสร้างสรรค์ และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง ผ่านการนำเสนอโดยตัวแทนนักสร้างสรรค์จากหลากหลายสาขา ได้แก่ ศิลปิน นักออกแบบ สถาปนิก นักมานุษยวิทยา ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย และกลุ่มเครือข่ายปฏิบัติการทางสังคม เพื่อสะท้อนองค์ความรู้และแง่มุมหลากหลายที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ และนำไปสู่อนาคตของการอยู่รวมกันอย่างมีคุณภาพ

 

              นักสร้างสรรค์: กมลลักษณ์ สุขชัย, จักรวาล นิลธำรงค์, ชาติ กอบจิตติ, จุมพล อุทโยภาศ, สุทิน ตันติภาสน์, แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์, นพวรรณ สิริเวชกุล, สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์, กรกต อารมย์ดี, ธนิตย์ จิตนุกูล, พระไพศาล วิสาโล และพงศธร กันทะวงศ์

 

              นิทรรศการ“สูงวัย...ขยาย(ความ)” จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการ “สูงวัย...ขยาย(ความ)” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. เวลา 15.30 น.

 

 

 

//...................