สสส. จัด “เดิน-วิ่ง จากก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป” รำลึก “หมออุดมศิลป์”

สสส. จารึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ สานพลังภาคีสุขภาพ จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง จากก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป” รำลึก “หมออุดมศิลป์” ผู้วางรากฐานสุขภาวะ มุ่งต่อยอดทำงานสร้างเสริมสุขภาพสู่ระดับสากล พร้อมเดินหน้าสกัดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สานเจตนารมณ์สร้างสิ่งใหม่ เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง จากก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป” ระยะทาง 5 กม. เพื่อรำลึกถึง ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากรรมการกองทุน สสส. ที่ได้มีคุณูปการในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

 

 

          ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ศ.นพ.อุดมศิลป์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย อยู่คู่กับ สสส. มาตลอด 22 ปี ท่านเป็นผู้วางรากฐานการเดิน วิ่งในสังคม กระตุ้นให้สาธารณชนตระหนักรู้ถึงประโยชน์จากการดูแลสุขภาพ จุดประกายกระแสวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นเสาหลัก เรื่องการรณรงค์สื่อสาร อาทิ “จน เครียด กินเหล้า” “ให้เหล้าเท่ากับแช่ง” รวมถึงการพาประเทศไทยเป็นแกนนำในการผลักดันให้เกิดเครือข่ายควบคุมแอลกอฮอล์โลก ของ Global alcohols policy และอยู่ระหว่างการผลักดันให้มีกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์โลก รวมถึงปกป้ององค์กรจากผลกระทบต่างๆ ให้รอดพ้นวิกฤต สสส. ยังคงมุ่งมั่นสานต่องานเพื่อก้าวสู่สิ่งที่ดีขึ้นในทศวรรษต่อไป

 

 

          ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ศ.นพ.อุดมศิลป์ ท่านเป็นจิตแพทย์ ที่ร่วมรณรงค์สังคมปลอดบุหรี่มาตั้งแต่แรก ซึ่งในปี 2537 ริเริ่มแนะนำให้มีการจัดกิจกรรมวิ่งรณรงค์ 4 ภาคเพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในปี 2544 เป็น 1 ใน 9 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกกำลังกาย กีฬา และเป็นที่ปรึกษามาจนถึงปัจจุบัน ในการผลักดันกฎหมายสุรา ยาสูบ การทำงานของ ศ.นพ.อุดมศิลป์ มีเป้าหมายในการขจัดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ดังนั้น จะร่วมสานต่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่จวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเช่นกัน

 

 

          ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ศ.นพ.อุดมศิลป์ เป็นผู้บุกเบิก สคล. ริเริ่มขบวนการรณรงค์งดเหล้าของประเทศไทย ลงพื้นที่ไปทุกภูมิภาคเพื่อบรรยายให้ประชาชนลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และใช้ทุนทางสังคม เช่น เทศกาลเข้าพรรษา รณรงค์เรื่องงดเหล้าเข้าพรรษา ทำให้ชาวประมงกลุ่มที่ดื่มหนักมาก หยุดดื่มได้ สร้างเครือข่ายงดเหล้าในทุกจังหวัด กระตุ้นพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย ศ.นพ.อุดมศิลป์ มีคำเตือนว่า “อย่ายึดตำราความสำเร็จเดิม เน้นสร้างสิ่งใหม่เพื่อผลที่ดีกว่า” สคล. พร้อมสานต่อความตั้งใจของท่านให้สำเร็จในสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สะสมคนหัวใจเพชรรณรงค์ให้คนงดเหล้าต่อไป

 

 

          ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ศ.นพ.อุดมศิลป์ เป็นบุคคลในตำนานบุกเบิกงานวิ่งที่มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 1 แสนคน เป็นประธานคนแรกของสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยที่สร้างภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมจัดงานวิ่งกว่า 3,000 สนามการแข่งขันต่อปี รวมถึงปิดสวนลุมพินีไม่ให้มีรถวิ่งจนเป็นต้นแบบในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมถึงบุกเบิกการจัดงานวิ่งสมาธิ เนื่องจากท่านเห็นความสำคัญของจิตที่แจ่มใสเกิดในร่างกายที่แข็งแรง ท่านได้ฝากบทบาทการทำงานสร้างเสริมสุขภาพให้ทุกคนมีวิถีชีวิตที่ดีครอบคลุมทั้ง 4 มิติ สสส. จะสานต่อสิ่งที่ท่านฝากไว้ในบทบาทที่เกี่ยวข้องให้ดีที่สุด