ประกาศแล้ว !! ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ Short List 5 เล่ม ประเภท ‘รวมเรื่องสั้น’

ประกาศแล้ว !! ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ Short List 5 เล่ม ประเภทหนังสือ ‘รวมเรื่องสั้น’

           บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงานหนังสือรวมเรื่องสั้น ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรวม 5 ผลงาน

 

 

           ในปี 2566 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 216 ผลงาน ทั้งนี้ประเภทรวมเรื่องสั้นมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 27 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการมีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น 5 ผลงาน ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ดังนี้

 

i don’t want a new chapter, i like the old one. โดย โชติกา ปริณายก

ทัศนียภาพที่เคลื่อนไหล โดย นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง

เปิดหน้าต่อไป และอ่านต่อไปจนจบ โดย กิตติศักดิ์ คงคา

เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน โดย อุเทน พรมแดง

สู่อนาคตกาล โดย อุเทน พรมแดง 

 

//................ 

              CR : เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 

//................