7 เล่มสุดท้าย ‘วรรณกรรมสำหรับเยาวชน’ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20

7 เล่มสุดท้าย ‘วรรณกรรมสำหรับเยาวชน’ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 

          บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงาน “วรรณกรรมสำหรับเยาวชน” ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 7 ผลงาน 

          ในปี 2566 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 216 ผลงาน สำหรับประเภท “วรรณกรรมสำหรับเยาวชน” มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 29 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ มีมติให้หนังสือวรรณกรรมสำหรับเยาวชน 7 เล่ม ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Short List) ดังต่อไปนี้

 

 

1. คลองที่แสงดาวเต็มฝั่ง โดย ภาณุมาศ ภูมิถาวร

2. โคโค่กับนกฟีนิกซ์ที่หายไป โดย วงเวลา

3. เจ้าปลาสายรุ้ง โดย วรรณมันตา

4. ญิฮาดในรัฐอิสลาม โดย สามารถ ทองเฝือ

5. ปอมีเด็กประหลาด โดย อัชฌาฐิณี

6. มหัศจรรย์ พรรณพฤกษ์ (อยู่วังสระปทุม 3) โดย สุมาลี

7. เหมือนหั่นหัวหอม โดย สองขา

 

          ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 อย่างเป็นทางการต่อไป 

 

 

CR : https://7book.csrcpall.com