‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 20 ประกาศ Short List ‘กวีนิพนธ์’ 6 เล่มสุดท้าย

‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 20 ประกาศ Short List ‘กวีนิพนธ์’ 6 เล่มสุดท้าย

 

          บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประกาศรายชื่อผลงาน “หนังสือกวีนิพนธ์” ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ รวม 6 ผลงาน 

          ในปี 2566 โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 โดยได้รับความสนใจจากนักเขียนและสำนักพิมพ์ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 216 ผลงาน สำหรับประเภท “กวีนิพนธ์” มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 19 ผลงาน จากการประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ มีมติให้หนังสือกวีนิพนธ์ 6 เล่ม ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Short List) ดังต่อไปนี้

 

 

1. การเวกครวญ โดย พันดา ธรรมดา

2. ซ้อนซับกับโลกทึมเศร้า โดย บัญชา อ่อนดี

3. ดินแดนบันไดงู โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม

4. มิปรารถนาเป็นอื่น โดย กวิสรา ม่วงงาม

5. เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม โดย นิตา มาศิริ

6. อาชานัย โดย พรชัย แสนยะมูล 

 

          ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างเป็นทางการต่อไป

 

 

CR : https://7book.csrcpall.com