พช. เดินหน้าชวนช้อป “OTOP Amazing Midyear” บน Shopee

พช. จัดแคมเปญ “OTOP Amazing Midyear” หนุน “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” จับมือ Shopee เสริมแกร่งผู้ประกอบการ OTOP ขายออนไลน์ พัฒนาช่องทางการตลาด เรียนรู้เทคนิคการขายใหม่ สร้างงาน สร้างรายได้ ต่อเนื่อง

          นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานกับภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงาน “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) ที่ กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ด้วยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ โดยปัจจุบัน สินค้าโอทอปทุกชิ้น เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐาน อย. เป็นต้น

 

 

          นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” เพื่อเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดให้มีความต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจทั้งจากผู้ประกอบการที่ทยอยเข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพผ่านช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับยุคสมัย รวมทั้งเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้ร่วมมือกับ Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดี จัดทำแคมเปญส่งเสริมการขาย ต่อเนื่องแคมเปญละ 30 วัน รวม 6 แคมเปญ ระหว่างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2566 โดย “OTOP Amazing Midyear” เป็นแคมเปญที่ 2 และได้เชิญชวนผู้ประกอบการโอทอปทั้งที่มีร้านอยู่เดิม และร่วมเปิดร้านค้าออนไลน์ใหม่บน Shopee เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้มีศักยภาพในการแข่งขันไปพร้อมกัน มีการคัดเลือกสินค้า OTOP ที่มีความหลากหลาย จัดบุคลากรของกรมฯ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการเปิดและบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้ในการพัฒนาช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่

 

 

          “ขอเชิญชวนช่วยกันประชาสัมพันธ์ และร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP จากทั่วประเทศผ่านแคมเปญ “OTOP Amazing Midyear” ได้ตั้งแต่ 9 มิถุนายน – 8 กรกฎาคมนี้ โดยพี่น้องประชาชนทั่วประเทศสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในแคมเปญได้บนแพลตฟอร์มช้อปปี้ โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าแล้วกว่า 1,000 ราย และผู้ประกอบการ OTOP ท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถาม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเชิญชวน

 

  

 

          ด้าน ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการรายแรกที่ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” ได้จัดทำแคมเปญพิเศษถึง 6 แคมเปญ และจะอยู่ในช่วงที่แพลตฟอร์มมีกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษทุกเดือน อาทิ 6.6, 7.7, 8.8, 9.9, 10.10 และ 11.11 ที่ผู้ใช้แพลตฟอร์มรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจ ของช้อปปี้ในการเดินหน้าส่งเสริมการเติบโต ของร้านค้าและผู้ขาย เพื่อช่วยให้ร้านค้าและผู้ขายสามารถเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ ด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มช้อปปี้ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานทั่วประเทศ จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่และสร้างธุรกิจให้แข็งแรงและเติบโตได้ในระยะยาวต่อไป

 

    

 

          ทั้งนี้แคมเปญ “OTOP Amazing Midyear” ซึ่งเป็นแคมเปญที่ 2 ของโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2566 บนแพลตฟอร์ม Shopee โดยผู้สนใจสามารถติดตามและสั่งซื้อได้ที่ https://shopee.co.th/otop หรือ พิมพ์คำว่า OTOP หรือ โอทอป ในช่องค้นหาในแพลตฟอร์ม Shopee ได้ตลอดทุกวัน 24 ชม. พร้อมรับ โค้ดรับเงินคืน 15% โดยใช้โค้ด OTOP66 ได้ตลอดแคมเปญ