ประกาศแล้ว !! Longlist 'รางวัลพานแว่นฟ้า' 2566

"รางวัลพานแว่นฟ้า" ประกาศผลรอบ Longlist 28 เรื่องสั้น 35 บทกวี รับเกียรติบัตรจากประธานรัฐสภา

 

  

CR : รางวัลพานแว่นฟ้า