‘วันสุนทรภู่’ ชวนฟังเสวนา ‘สำราญ สำรับ ตำรับสุนทรภู่’

‘วันสุนทรภู่’ ชวนฟังเสวนา ‘สำราญ สำรับ ตำรับสุนทรภู่’

 

              ‘กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่’ ชวนฟังเสวนาวิชาการ “สำราญ สำรับ ตำรับสุนทรภู่” พร้อมร่วมงาน “วันสุนทรภู่” 26 มิ.ย.2566 ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ วัดศรีสุดารามวรวิหาร

 

              “กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่” จัดโครงการเนื่องใน “วันสุนทรภู่” ประจำปี 2566 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “สำราญ สำรับ ตำรับสุนทรภู่” เสวนาโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ราชบัณฑิตและประธานที่ปรึกษากองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่ ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่ ในจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 11.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุม ศาลาตรง ตรงนำชัย วัดศรีสุดารามวรวิหาร

 

              สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่... (คลิกที่ LINK)

              https://forms.gle/23pCnhaiRUSJAsyo8

              (หมายเหตุรับจำนวนจำกัด)

 

              หรือสามารถรับชมการแพร่ภาพสดผ่าน facebook live ของ “เพจกองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่” (คลิกที่ LINK)

              https://www.facebook.com/profile.php?id=100067640648004

 

              สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “เพจกองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่”

 

 

              ทั้งนี้ “กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่” ร่วมกับ “วัดศรีสุดารามวรวิหาร” จัดโครงการเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 โดยมีพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ครูกวี ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ วัดศรีสุดารามจรวิหาร ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 – 10.00 น.

 

              08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ ณ ห้องประชุม ศาลาตรงตรงนำชัย วัดศรีสุดารามวรวิหาร

              09.00 – 09.10 น. ประธานกองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่กล่าวเปิดงาน และอ่านบทกวีสักการะสุนทรภู่ครูกวี

09.10 – 10.00 น. พิธีบวงสรวงสุนทรภู่ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่

 

 

 

              กำหนดการจัดงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566

 

              08.30  - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ ณ ห้องประชุม ศาลาตรงตรงนำชัย วัดศรีสุดารามวรวิหาร

              09.00 – 10.00 น. พิธีบวงสรวงสุนทรภู่ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ วัดศรีสุดารามวรวิหาร ประธานกองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่อ่านบทกวีสักการะสุนทรภู่ครูกวี

              10.00 – 11.00 น. บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสุนทรภู่ครูกวี ณ พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ การถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดศรีสุดารามวรวิหาร

              11.00 – 12.00 น. เสวนาวิชาการหัวข้อเรื่อง “สำราญ สำรับ ตำรับสุนทรภู่” วิทยากรโดย ศ.กิตติคุณ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ณ ห้องประชุม ศาลาตรงตรงนำชัย วัดศรีสุดารามวรวิหาร

              12.00 – 12.30 น. สักการะสุนทรภู่ครูกวี : อ่านบทกลอนชนะการประกวด "มนุษย์ยักษ์รักกันด้วยอันใด"

โดย ดร.อภิชาติ ดำดี และผู้ประพันธ์ที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุม ศาลาตรงตรงนำชัย วัดศรีสุดารามวรวิหาร

              (หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

 

 

//................

              CR : กองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่

//................