เชิญชวนประกวด “บทวิจารณ์” กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

ขอเชิญส่งบทวิจารณ์วรรณกรรม เข้าประกวดเพื่อรับรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น รางวัลกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ปี 2566 เปิดรับถึง 31 ต.ค. นี้  

          กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจ ส่ง “บทวิจารณ์วรรณกรรม” เข้าประกวดเพื่อรับรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น รางวัลกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  ประจำปีพุทธศักราช  2566 ต้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 ตุลาคม 2566

 

 

 

โหลดแบบฟอร์มสำหรับการส่งผลงาน (คลิก)

 

 

CR : FB “กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ”