“ลองหลงลงเล 2023” รับวันทะเลโลก “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม”

ผนึกกำลังชุมชนท้องถิ่น จัดโครงการ “ลองหลงลงเล 2023” ต่อเนื่อง พาดำน้ำเก็บขยะรวมพลังฟื้นฟูท้องทะเลเกาะพะงัน ร่วม “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” รับวันทะเลโลก


          “ทะเลไทย” นับเป็นหนึ่งเช็คลิสสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากมาเยือน ด้วยอากาศที่อบอุ่น ทะเลสวย น้ำใส รอยยิ้มที่ประทับใจของชาวบ้านในท้องถิ่น ล้วนเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวปักหมุดตบเท้าเดินทางมาเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ของไทย โดยจากมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันทะเลโลก” และในปีนี้กำหนดขึ้นภายใต้แนวคิด Planet Ocean : Tides are Changing Ocean หรือ “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทะเลและมหาสมุทรของโลก และคำนึงถึงความจำเป็นในการต่อสู้กับปัญหาความเสื่อมโทรมของทะเลและมหาสมุทร

 

 

          เพื่อให้สอดรับกับ “วันทะเลโลก” ในปีนี้ ชาวชุมชนเกาะพะงันแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได้ประสานงานร่วมกับ 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ทีมนักดำน้ำอาสาสมัครและภาคประชาสังคม พร้อมด้วย ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น จัดกิจกรรม “ลองหลงลงเล 2023” เพื่อร่วมกันฟื้นฟูท้องทะเลไทย ณ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 


          นายสิทธิโรจน์ แก้วหนองเสม็ด หัวหน้าเครือข่ายช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก และรองประธานชมรมนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์เกาะพะงัน (Phangan Sea Guardian) เปิดเผยว่า บ่อยครั้งที่เรามักจะพบเจอสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บ เกยตื้นบนชายหาด หรือได้รับการประสานงานแจ้งว่าพบสัตว์ทะเลหายากเจ็บป่วย หรือต้องการได้รับความช่วยหรือ เราจะทำงานร่วมกับทีมสัตว์แพทย์และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยในการฟื้นฟูและดูแลอนุบาลสัตว์ก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป รวมถึงภารกิจอบรมนักดำน้ำอาสาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วย “กิจกรรม “ลองหลงลงเล 2023” ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือเสียสละของคนบนเกาะในการอนุรักษ์เกาะและท้องทะเลพะงัน โดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้คือ การปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติและดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล เราไม่เคยเชื่อว่าการเก็บขยะบนชายหาด บนเกาะแตใน และท้องทะเลเกาะแตนอกจะเป็นการสิ้นสุดหรือหมดไป แต่เราหวังว่าภาพแห่งความร่วมมือ ร่วมใจ ในวันนี้จะส่งพลังให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงการจัดการลด ละ และจัดการขยะให้เหมาะสมต่อไป” นายสิทธิโรจน์กล่าว

 

 

          ด้าน นายประพันธ์ เดี่ยววนิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.เกาะพะงัน กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันทะเลโลกในครั้งนี้ ชุมชนชาวเกาะพะงันได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นในการร่วมกันเก็บขยะบริเวณเกาะแตใน และพื้นที่รอบๆเกาะ เพื่อความสวยงามและแสดงให้เห็นถึงพลังความรักษ์สิ่งแวดล้อมของชาวบ้านในพื้นที่ ผมหวังว่าพลังความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้จะคงอยู่ในทุกๆวันและส่งต่อไปยังลูกหลาน ไปยังสังคมไทยทุกภาคส่วนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเราทุกคน

 

 

          ขณะที่ นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ เพิ่มเติมว่า ซีพี ออลล์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบ้าน ร่วมอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติที่ดี ที่สวยงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเกาะพะงันในครั้งนี้ ผ่านกิจกรรม “ลองหลงลงเล 2023” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซีพี ออลล์ ขอแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นความร่วมมือกับชุมชนและลูกค้าในการร่วม ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและสังคมโลก ภายใต้นโยบาย เซเว่น โก กรีน เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ( 7 Go Green)

 

 

  

          “พื้นที่ “เกาะพะงัน” นับเป็นพื้นที่ต้นแบบของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งข้อความต่อสังคมถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในท้องทะเล เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเกาะพะงันร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานและผู้บริหารชมรมจิตสาธารณะ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือและเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของเกาะพะงัน และขอเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์พะงัน ในเป็นพื้นที่สีเขียวและความร่วมแรงใจของทุกส่วนต่อไปในอนาคต ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ตลอดมา” นายประสิทธิ์กล่าวย้ำ