สวธ. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรม 'ลายลักษณ์วรรณศิลป์' รุ่นที่ 7 ฟรี

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย หออัครศิลปิน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจการเขียน  นวนิยาย  เรื่องสั้น  กวีนิพนธ์  และสารคดี  เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น 7

          นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย หออัครศิลปิน กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจการเขียน นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และสารคดี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น 7 ซึ่งเมื่อจบการอบรม จะได้รับเกียรติบัตรจากศิลปินแห่งชาติ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นแต่ละประเภท เพื่อนำไปจัดพิมพ์ในหนังสือลายลักษณ์วรรณศิลป์ 7 เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ต่อไป

 

 

          กำหนดจัดอบรม โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น 7 ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2566 ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จาก QR Code ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2566

 

 

          ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าอบรมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร (คลิก) หรือ สแกน QR Code สมัครทางออนไลน์ หรือ ขอรับ - ส่งใบสมัครทาง อีเมล supreme.artist.hall@gmail.com และ facebook หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร 1 – 15 พฤษภาคม 2566 ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 21– 24 มิถุนายน 2566 ณ หออัครศิลปิน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 093 -095 -9665 )