เชิญชวนประกวดวรรณกรรม รางวัล 'วรรณศิลป์อุชเชนี' ครั้งที่ ๗

เชิญชวนประกวดวรรณกรรม รางวัล 'วรรณศิลป์อุชเชนี' ครั้งที่ ๗

 

              มาแล้ว !! โครงการประกวดวรรณกรรม รางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๗ “บทกวี - ความเรียง – เรื่องสั้น” เปิดรับผลงาน ๘ พ.ค. - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๖

 

              โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๗ (ประจำปี ๒๕๖๖) ชิงรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

              ในการประกวดครั้งนี้ “ไม่กำหนดหัวข้อ”

 

              ๑. ประเภทกลอนสุุภาพ

              - ระดับนักเรียน

              - ระดับประชาชน

 

              ๒. ประเภทความเรียง

              ๒.๑ ความเรียง

              - ระดับนักเรียน

              ๒.๒ เรื่่องสั้้น

              - ระดับประชาชน

 

              เปิดรับผลงาน ๘ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 

 

   


              อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่ LINK)

 

              https://eugenie.csct.or.th/

 

              *สิ้้นสุุดส่งผลงานภายในวันที่่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยยึดหลักฐานจากการประทับเวลาส่ง E-mail และประทับตราไปรษณีย์สำหรับการส่งทางจดหมาย

 

//.................

              CR : รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี

//.................