ตำถาด : Time of Togetherness ตามไปแซบกันในงานสถาปนิก 66

เริ่มแล้ว ! กับงานสถาปนิก 66 ที่มาในคอนเซ็ปต์ ตำถาด : Time of Togetherness รสชาติจัดจ้านแซบนัว ที่ 5 องค์กรวิชาชีพสถาปนิก ช่วยกันใส่เครื่องลงในครกและตำพร้อมเสิร์ฟใส่ถาดให้คุณได้ชิมถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

          ปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปี ที่มีการรวมตัวของเหล่าสมาคมฯวิชาชีพและสภา ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาสถาปนิก เพื่อเป็นเวทีที่จะนำเหล่านักออกแบบมารวมตัวเพื่อ พูดคุย ตั้งคำถาม และช่วยกันหาคำตอบและแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติวิชาชีพทุกแขนงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภายในงานจะมีการจัดสัมมนา ห้องสมุดมนุษย์ การแสดงผลงานการออกแบบของเหล่าสมาชิกทุกสมาคมฯ และเทคโนโลยีการก่อสร้าง

 

 

ไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดในงานสถาปนิก 66 !

 

 

นิทรรศการ ALL MEMBER : Design Showcase
          นิทรรศการแสดงผลงานของสมาชิกทุกสมาคมฯ ที่แสดงถึงแนวความคิดหรือความสำคัญของการประกอบวิชาชีพ สื่อสารให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจกระบวนการทำงานของวิชาชีพสถาปนิก รวมทั้งแสดงให้สถาปนิกร่วมวิชาชีพได้เห็นแนวทางการออกแบบที่หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบอาคาร บ้านเรือน สภาพแวดล้อมภายในเมือง หรือสถาปัตยกรรมในรูปแบบอื่น โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างยั่งยืน

 

 

กิจกรรม Human Library : Let’s talk and share
          กิจกรรมที่ชวนเหล่านักออกแบบที่เรียกว่า “หนังสือมนุษย์” จาก 4 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน สถาปนิกผังเมือง และภูมิสถาปัตยกรรม และ Influencer ที่มีชื่อเสียงในแวดวงการนักออกแบบ ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ทั้งแนวคิด วิธีการแก้ปัญหา มุมมองต่อการออกแบบ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิด เรียกว่า “การอ่านหนังสือทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นฉันใด แต่การบอกเล่าจากประสบการณ์จริงได้ความรู้มากกว่าฉันนั้น” เพราะการบอกเล่าประสบการณ์จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ฟังได้คิด ได้สงสัย เปิดมุมมอง และเกิดไอเดียใหม่ๆ รวมไปถึงอาจทำให้วงการสถาปนิกมีนักออกแบบหน้าใหม่ หรือนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมในอนาคตข้างหน้าได้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.asaexpo.org/human-library

 

 

นิทรรศการสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย : TIDA
          พื้นที่จัดแสดง “รวมมิตร” ที่แบ่งออกเป็นหลายโซน อาทิ TIDA SOCIETY พื้นที่จัดเสวนาทางวิชาการสำหรับนักออกแบบที่เป็นประเด็นเฉพาะ TIDA Talks ให้ผู้ที่สนใจได้ฟังเรื่องผลงาน การออกแบบภายใน เรื่องมุมมองหรือวิธีดำเนินการที่น่าสนใจ TIDA Salone โชว์เคสที่แสดงถึงไอเดียสร้างสรรค์ของเหล่านักออกแบบภายใน และ TIDA EXHIBITION พื้นที่การจัดแสดงผลงานจากการประกวด TIDA Thesis Awards 2022 และ TIDA Awards 2019 และ TIDA LOUNG พื้นที่บริการให้นั่งพักเหนื่อยจากการชมงาน มีการแนะนำสมาคม การรับสมัครสมาชิก พร้อมแจกไอศกรีมแท่งรวมมิตรที่สื่อให้เห็นว่านิทรรศการของ TIDA มีความแตกต่างแต่ลงตัว และอร่อยชื่นใจเหมือนไอศกรีมรวมมิตร ที่เป็นของหวานตบท้ายที่เข้ากันได้ดีกับตำถาดที่แซบนัว

 

 

นิทรรศการสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย : TALA
          ในตำถาด... สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยก็เปรียบเหมือนผักแกล้มที่ประดับอยู่ข้างถาด เป็นผักที่มีประโยชน์ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ก็เหมือนกับเมืองที่จะต้องมีสีเขียวจากต้นไม้เข้ามาเสริมเพื่อช่วยลดมลพิษ ลดฝุ่น PM 2.5 ฟอกอากาศ และข้อดีอีกมากมายให้กับเมือง แต่การเสริมสีเขียวเข้าไปจะต้องมีความรู้ ไม่ใช่จับวางสะเปะสะปะ
ในงานสถาปนิก’66 นี้ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย หรือ TALA จึงรวบรวมความรู้ทางภูมิสถาปัตย์มาให้ชมผ่านกิจกรรม TALA CLASSROOM นิทรรศการและพื้นที่สัมมนาวิชาการร่วมกับวิทยากรและภาคีวิชาชีพต่าง ๆ ทั้ง โครงการเกษตรยั่งยืน โครงการลานกีฬากรุงเทพมหานคร ในการเสวนาก็จะมีหลายหัวข้อ อาทิ โภชนาที่ดีกับการจัดสวน, ดินดีมีประโยชน์อะไรบ้าง, ภูมิสถาปนิกต้องรู้ เรื่องเกษตรกรรม ที่ซุ้ม TALA Salad นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นภายในงานด้วย รวมทั้ง TALA Green System Exhibition จัดแสดงแผนที่ความสัมพันธ์ของโครงสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองกรุงเทพมหานคร ณ ปัจจุบัน และ/หรืออนาคต และ TALA SHOP & SERVICES พื้นที่จำหน่ายหนังสือและของที่ระลึก, หนังสือวิชาการจากสถาบันการศึกษา และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของสมาคมฯ อีกด้วย

 

 

นิทรรศการสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย : TUDA
          พื้นที่จัดแสดงของ TUDA ในงานสถาปนิก’66 จะแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซน TUDA ZEB (แซ่บ) การจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานออกแบบและการศึกษาวิจัยจากสถาบันการศึกษา โซน TUDA X Muang (เมือง) การจัดแสดงผลงานการประกวดแบบเมืองพัทยา และเมืองอื่นๆ ที่ TUDA ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเมือง โซน TUDA X Mhu (หมู่) or TUDA and Friends การจัดแสดงงานของหน่วยงาน บริษัทที่มีผลงานโดดเด่น ด้านการออกแบบและพัฒนาเมือง โซน TUDA Khak (คัก) โชว์เคส โชว์คัก ผลงานการออกแบบเมือง ที่เป็นผลงานของสมาชิก TUDA และโซน TUDA Muan (ม่วน) พื้นที่ให้สมาชิกได้พัก นั่งพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

 

 

 

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกจำนวนมาก อาทิ นิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิด ASA Experimental Design Competition: Not Only Human นิทรรศการรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2566 นิทรรศการ ASA VERNADOC บ้านห้วยทรายเหนือ นิทรรศการผลงานนักศึกษานำเสนอผลงานการออกแบบผลงานของนิสิต-นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ นิทรรศการนำเสนอผลงานออกแบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการออกแบบสถาปัตยกรรมและเมือง เป็นต้นใครยังไม่มาชิม “ตำถาด” งานสถาปนิก’66 ต้องรีบกันหน่อยแล้ว ! เพราะงานจะจัดถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 นี้เท่านั้น ! แล้วเจอกันที่ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี หากใครเดินทางไม่สะดวก ไม่ชอบรถติด กังวลเรื่องที่จอดรถ ไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางเพราะมีบริการรถรับ-ส่งฟรี ! ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.45 น. จากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตและสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุถึงหน้างานตลอดจ้า