...เย็นน้ำเย็นใจปีใหม่ไทย...

...เย็นน้ำเย็นใจปีใหม่ไทย...

 

๏ ลุล่วงดิถีขึ้นปีใหม่

ขวบปีไทยไทยเติมคุณค่า

ขึ้นปีใหม่ไทยเย็นอุรา

มหาสงกรานต์หรรษาชุ่มฉ่ำเย็น

 

๏ ไหว้พระขอพรกับองค์พระ

พักครู่ขณะสายตาเห็น

สัจธรรมสัมผัสตามที่เป็น

เมื่อสายน้ำกระเซ็นละอองซา

 

๏ ตักบาตรทำบุญกุศลส่ง

ด้วยใจซื่อตรงเห็นคุณค่า

ทำบุญทำทานได้ทำมา

อย่างน้อยได้เยียวยาหัวใจตน

 

๏ รดน้ำดำหัวผู้ผ่านกาล

มิ่งขวัญของลูกหลานอำนวยผล

จากคนสู่คนและสู่คน

พรบันดาลดล, ดลบันดาล

 

๏ เย็นน้ำประโลมให้เย็นใจ

เย็นทุกถิ่นได้ทุกสถาน

เย็นแม้รุ่มร้อนมาเนิ่นนาน

เย็นเพื่อพ้นผ่านอีกวารวัน

 

๏ พักจิตพักใจปีใหม่นี้

รับเรื่องราวดีดีเพื่อมีฝัน

เพื่อจะรับความจริงทุกสิ่งอัน

ความจริงที่รู้กันในความจริง

 

๏ เพื่อจะพร้อมเต็มที่กับชีวิต

ที่ยังต้องครุ่นคิดทุกทุกสิ่ง

เมื่อความไหวยังไหวไม่ไหวติง

และความนิ่งยังนิ่งไม่นิ่งงัน

 

๏ ลุล่วงดิถีปีใหม่ไทย

เย็นน้ำเย็นใจวิ่งไล่ฝัน

แม้จริงไม่เคยจริงให้ยืนยัน

ยังเย็นได้ทุกวันไม่ยากเย็น !.

 

........................................

นายทิวา