เช็กได้เลย! สิทธิเลือกตั้ง 2566 และลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

กกต. ร่วมกับ มท. เปิดให้ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า “นอกเขต” และ “นอกอาณาจักร”

          คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักบริหารการทะเบียน เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ที่ https://www.bora.dopa.go.th/all-election พร้อมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า “นอกเขต” และ “นอกอาณาจักร” รวมถึง แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (คลิก)

 

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. นอกเขต (คลิก)

 

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. นอกอาณาจักร (คลิก)

 

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (คลิก)

 

ตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิฯ (คลิก)