‘ดอกไม้มีหนามแหลม มิใช่แย้มคอยคนชม’

‘ดอกไม้มีหนามแหลม มิใช่แย้มคอยคนชม’

 

              วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี คือ “วันสตรีสากล”

 

              “วันสตรีสากล” ไม่ได้มี “ความหมาย” เพียงแค่วันสำคัญเพียง 1 วันใน 1 ปี หากแต่ยังมี “ความหมาย” ที่แทนด้วย “คุณค่า” ของ “สตรี” และได้ถูกพิสูจน์ด้วยกาลเวลามาอย่างยาวนาน

 

              เราทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่มี “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” อย่าง “เสมอภาค” และ “เท่าเทียม”

 

              ไม่ว่าจะเป็น “หญิง” ไม่ว่าจะเป็น “ชาย” และไม่ว่าจะเป็น “เพศสภาพ” ใด ๆ ก็ตาม

 

 

              นี่เป็น “ความจริงเชิงประจักษ์” ที่ถูกยืนยันด้วย “ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์”

 

              และกาลเวลาได้พิสูจน์ชัดแจ้ง ผ่านบทกวี “อหังการของดอกไม้” ของ “จิรนันท์ พิตรปรีชา” กวีซีไรต์ ปี 2532

 

                                           “๏ สตรีมีสองมือ

                                    มั่นยึดถือในแก่นสาร

                                    เกลียวเอ็นจักเป็นงาน

                                    มิใช่ร่านหลงแพรพรรณ

 

                                    ๏ สตรีมีสองตีน

                                    ไว้ป่ายปีนความใฝ่ฝัน

                                    ยืดหยัดอยู่ร่วมกัน

                                    มิหมายมั่นกินแรงใคร

 

                                    ๏ สตรีมีดวงตา

                                    เพื่อเสาะหาชีวิตใหม่

                                    มองโลกอย่างกว้างไกล

                                    มิใช่คอยชม้อยชวน

 

                                    ๏ สตรีมีดวงใจ

                                    เป็นดวงไฟไม่ผันผวน

                                    สร้างสมพลังมวล

                                    ด้วยเธอล้วนก็คือคน

 

                                    ๏ สตรีมีชีวิต

                                    ล้างรอยผิดด้วยเหตุผล

                                    คุณค่าเสรีชน

                                    มิใช่ปรนกามารมณ์

 

                                    ๏ ดอกไม้มีหนามแหลม

                                    มิใช่แย้มคอยคนชม

                                    บานไว้เพื่อสะสม

                                    ความอุดมแห่งแผ่นดิน

 

              และนี่ก็คือ “อหังการของดอกไม้” ที่แสดงให้เห็น ในนาม “มนุษยชาติ” ด้วยกัน...

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ 

 

//...........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//...........................