EQUALITY HUMAN เธอ ฉัน เรา เขา เท่า ๆ กัน

EQUALITY HUMAN เธอ ฉัน เรา เขา เท่า ๆ กัน

 

            สายลมแห่ง “ยุคสมัย” พัดพาผ่าน “กาลเวลา” นำ “ความเปลี่ยนแปลง” มาสู่ “โลก” และ “เรา” เสมอ

 

              ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ สรรพสิ่งทั้งหลาย ล้วนไม่อาจดำรงคงอยู่อย่างนิรันดร์

 

              ไม่ว่าจะแข็งแกร่งเพียงใด ไม่ว่าจะทรงพลังขนาดไหน และไม่ว่าจะผูกขาด กดขี่ ข่มขู่ ผ่าน “อำนาจ” ทั้งที่มีอยู่จริง และไม่มีอยู่จริง

 

            ก็ล้วนไม่อาจดำรงคงอยู่ อย่างมั่นคงและยั่งยืนนาน

 

              “ยุคสมัย” ก่อนหน้านี้ “โลก” และ “เรา” ยอมรับกับ “วัฒนธรรมอำนาจ” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่า

 

              “ยุคสมัย” ก่อนหน้านี้ “โลก” และ “เรา” ยอมรับกับ “ระบบชายเป็นใหญ่” กระทั่งหยั่งรากฝังลึก และสืบต่อ “ค่านิยม” กับ “ความเชื่อ” ผ่าน “ยุคสมัย” อย่างไม่ขาดช่วง

 

              แต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ สรรพสิ่งทั้งหลาย ล้วนไม่อาจดำรงคงอยู่อย่างนิรันดร์

 

 

            สายลมแห่ง “ยุคสมัย” พัดพาผ่าน “กาลเวลา” นำ “ความเปลี่ยนแปลง” มาสู่ “โลก” และ “เรา” เสมอ

 

              แน่นอนว่า “ความเปลี่ยนแปลง” ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านั้น ไม่อาจมีขึ้นได้โดยการ “ร้องขอ” เพียงลำพัง

 

            แน่นอนว่า “ความเปลี่ยนแปลง” ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านั้น ย่อมต้องผ่านห้วงเวลาของการพิสูจน์ “ความจริงเชิงประจักษ์” เพื่อยืนยัน “ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์”

 

              ดังเช่น “รูปธรรม” อันเด่นชัด จากความเคลื่อนไหว ของ “ขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิของคนงาน”

 

              นับตั้งแต่ ปี ค.ศ.1908 ที่กลุ่ม “แรงงานสตรี” 15,000 คน รวมตัวกันเดินขบวนไปทั่วนครนิวยอร์ก

 

              เพื่อเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานลง เหลือวันละ 8 ชั่วโมง รวมถึงการเรียกร้องให้เพิ่มค่าแรง และเรียกร้องให้สตรีมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

 

              จากนั้น ทั้งหลายทั้งปวงก็ถูก “ขับเคลื่อน” และ “ยกระดับ” ผ่าน “ยุคสมัย” อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

 

              กระทั่ง ปี ค.ศ.1910 “คลารา เซทคิน” นักการเมืองผู้สนับสนุนสิทธิสตรีชาวเยอรมัน ได้เสนอแนวคิด “วันสตรีสากล” ต่อที่ประชุมนานาชาติของผู้หญิงทำงาน ในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

 

              และมติของที่ประชุม ซึ่งมีผู้หญิงเข้าร่วม 100 คนจาก 17 ประเทศ ก็ได้ให้ความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์

 

              วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี คือ “วันสตรีสากล” (International Women's Day หรือ IWD)

 

              วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญประจำปีของโลก ที่ “องค์การสหประชาชาติ” (ยูเอ็น) ให้การรับรอง

 

 

 

              จากวันนั้นจนถึงวันนี้ “โลก” และ “เรา” ผ่าน “ความเปลี่ยนแปลง” แห่ง “ยุคสมัย” มาตามลำดับ ทว่า “ความเปลี่ยนแปลง” แห่ง “ยุคสมัย” ยังคงต้องดำเนินต่อไป

 

              เพื่อพิสูจน์ “ความจริงเชิงประจักษ์” และเพื่อยืนยัน “ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์”

 

            ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ “มนุษยชาติ” ทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่มี “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” อย่าง “เสมอภาค” และ “เท่าเทียม” กันทั้งสิ้น

 

              ไม่ว่าจะเป็น “ในทางนิตินัย” และไม่ว่าจะเป็น “ในทางปฏิบัติ”

 

              “สิทธิ” ของความเป็น “มนุษย์” ไม่อาจถูกแบ่งแยก และไม่อาจถูกจำกัด ด้วยอะไรทั้งสิ้น

 

              เราทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่มี “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” อย่าง “เสมอภาค” และ “เท่าเทียม”

 

              ในนาม “มนุษยชาติ” เราทั้งหลายล้วนเท่า ๆ กัน !!!

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

 

//...........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//...........................