พลังแห่งรัก พลังแห่งเรา

พลังแห่งรัก พลังแห่งเรา

 

              ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า “ความรัก” กับ “ธรรมะ” ว่าไปแล้ว อาจเป็นเรื่องเดียวกัน

 

            นี่อาจเป็นเรื่องของ “มุมมอง” และเป็นเรื่องของการทำ “ความเข้าใจ” กับ “ความจริง” หนึ่ง ๆ ที่อาจวางฐานอยู่บนเส้นขนานเดียวกัน

 

              ในทาง “พระพุทธศาสนา” มุ่งเป้าในการอธิบายถึง “ธรรมะ”

 

              “ธรรมะ” ก็คือ “ธรรม” อันหมายถึง “ธรรมชาติ” และ “ธรรมดา”

 

              “ธรรมะ” คือความพยายามในการอธิบาย และทำความเข้าใจ ถึง “ความจริง” ทั้งของ “โลก” และของ “เรา”

 

              ถ้ามองใน “มุมมอง” เช่นว่านี้ “ความรัก” ก็เช่นเดียวกัน

 

              “ความรัก” เป็น “ปรากฏการณ์” ของ “ธรรมชาติ” ที่เป็นไปอย่าง “ธรรมดา” ทว่า ! “พิเศษ” อย่างยิ่ง

 

              และเพราะด้วย “พลัง” ของ “ความรัก” จึงส่งผลต่อความพยายามในการอธิบาย และทำความเข้าใจ ถึง “ความรัก” อันเป็น “ความจริง” ทั้งของ “โลก” และของ “เรา”

 

              ไม่ว่าจะเป็น “ความรัก” แบบ “หนุ่มสาว” ของ “ปัจเจกชน” ในลักษณะ “ส่วนตัว”

 

              ไม่ว่าจะเป็น “ความรัก” เพื่อ “มวลมนุษยชาติ” ของ “สังคม” ในลักษณะ “ส่วนรวม”

 

              ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ล้วนแล้วแต่วางฐานอยู่บน “ความจริง” ทั้งของ “โลก” และของ “เรา” ทั้งสิ้น

 

 

 

              “ความรัก” ในแง่ของ “ธรรมะ” คือ “พรหมวิหาร 4”

 

              “พรหมวิหาร 4” คือ “หลักธรรม” ที่จะทำให้ “ความรัก” ราบรื่น สดใส ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน และรู้จักให้อภัยกันและกัน

 

              หนึ่งคือ “เมตตา” หมายถึง “ความรัก” ที่มุ่งให้ด้วยความปรารถนาดี

 

              หนึ่งคือ “กรุณา” หมายถึง “ความรัก” ที่มุ่งให้คนที่เรารักหมดทุกข์ ตามกำลังกาย , กำลังปัญญา , กำลังทรัพย์ เท่าที่เราจะทำให้แก่กันและกันได้

 

              หนึ่งคือ “มุทิตา” หมายถึง “ความรัก” ที่มุ่งให้มีจิตใจอ่อนโยน มีอารมณ์แจ่มใสตลอดเวลา

 

              หนึ่งคือ “อุเบกขา” หมายถึง “ความรัก” ที่มุ่งให้วางเฉยโดยธรรม ยุติธรรม ไม่ลำเอียง

 

              “ความรัก” ในเชิงของ “ธรรมะ” คือ “พรหมวิหาร 4” ที่ประกอบไปด้วย “เมตตา” , “กรุณา” , “มุทิตา” และ “อุเบกขา”

 

              ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ เป็น “ความรัก” และ “ความปรารถนาดี”

 

              อยากให้คนที่เรารัก พ้นจากความทุกข์ , มีความยินดีที่ได้เห็นเขามีความสุข , มีความเมตตา และมีความเข้าใจ ในเวลาที่เขาไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการ

 

              ชัดเจนว่า “ความรัก” กับ “ธรรมะ” อาจเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่ออธิบายใน “นิยาม” ของ “ความรัก”

 

              ชัดเจนว่า นี่คือ “พลังแห่งรัก” ที่แสดงให้เห็นถึง “พลังแห่งเรา”

 

            เป็น “พลังแห่งรัก” ที่ส่งต่อ “พลังแห่งเรา” เพื่อสำแดงให้เห็นได้อย่างชัดแจ้ง ถึง “พลัง” ของ “การให้” ด้วย “ความรัก” และ “ความปรารถนาดี”

 

            “ความรัก” สามารถสร้างสรรค์ “โลก” และ “เรา” ด้วย “พลังอันยิ่งใหญ่” จริง ๆ...

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ

 

 

//...........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//...........................