เปิดรับแล้ว !! ประกวด “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” ปี 66

เปิดรับแล้ว !! ประกวด “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” ปี 66

 

            เชิญชวนประกวด “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” ปี 66 “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ทั่วไป” 2 ประเภท “เยาวชน” (อายุไม่เกิน 25 ปี) และ “ประชาชนทั่วไป” กับ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น” ส่งผลงานได้ วันนี้ –30 เม.ย.66

 

              “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  ประจำปี 2566” จัดโดย อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

 

              ท่านสามารถร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ได้ 2 กิจกรรม ได้แก่

 

              1.การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (วันที่ 18-19 มีนาคม 2566)

              2.การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

 

              ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 กิจกรรมตามเกณฑ์การรับสมัคร

 

              โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการพัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง ด้วย การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม กำหนดจัดอบรม วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 จ.ปทุมธานี (รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป)

 

              หมดเขตสมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันที่ 1 มีนาคม 2566

 

              ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมฯ วันที่ 8 มีนาคม 2566 ทาง https://www.nsm.or.th/  

 

              สมัครอบรมออนไลน์ (คลิกที่ LINK)

              https://projectinfo.online/j7b

 

              

 

              โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ  และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์  ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์”

 

              ประเภทการประกวด

 

              1. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ทั่วไป (มี 2 รุ่นการประกวด) คือ

              1.1 รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)

              1.2. รุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)

 

              2. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ของผู้ส่งผลงาน)

 

              ส่งงานเขียนเรื่องสั้นแนวแนววิทยาศาสตร์ของคุณ ความยาว 5 – 8 หน้ากระดาษ  A4 ด้วย Font Angsana New ขนาด 16 Point มาตามรายละเอียดในใบสมัคร ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2566

 

              ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ทาง https://www.nsm.or.th/  

 

              อ่าน “รายละเอียดเพิ่มเติม” คลิกที่ “LINK”

              https://www.nsm.or.th/nsm/th/short-science-story

 

 

//..................

              CR : โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

//..................