HAPPY TO ME !! ‘ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน’

HAPPY TO ME !! ‘ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน’

 

            “วันเวลา” เปลี่ยน “ปีเก่า” ให้ผ่านพ้น เพื่อเปิดทางให้ “ปีใหม่” เข้ามาแทนที่

 

            และไม่นานนับจากนั้น “วัฏจักร” ของ “วันเวลา” ที่ทำหน้าที่อย่างซื่อตรง ก็จะหมุนเวียนเปลี่ยน “วงรอบ” ของ “วัน - เดือน - ปี” เพื่อเพิ่ม “ขวบปี” อย่างไม่มีสิ้นสุด

 

              นี่เป็น “วงรอบ” ของ “วัน - เดือน -ปี”

 

              ที่เป็นไปตาม “ธรรมชาติ” และเป็นไปตาม “ธรรมดา”

 

              ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในทุก ๆ ครั้ง ที่ “วงรอบ” ของ “ขวบปี” ดำเนินไปจนครบถ้วน ประการหนึ่งที่เห็นสอดคล้องและตรงกันก็คือ การ “สรุปบทเรียน” เพื่อทบทวนสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมา

 

 

 

              ห้วงเวลาของปีที่ผ่านมา ดำเนินไปคล้าย ๆ กับปีก่อน ๆ หน้านั้น

 

              ความจริงก็คือ ห้วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทั้ง “โลก” และ “เรา” ยังอยู่ในสถานการณ์ของการต้อง “เผชิญหน้า” กับสารพัดเรื่องราว

 

              ทั้งจาก “โควิด-19” และผลพวงต่อเนื่อง ประหนึ่ง “ปฏิกริยาลูกโซ่”

 

              ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านั้น ส่งผลกระทบต่อทุกองคาพยพอย่างหนักหน่วง ทั้งจาก “โควิด-19” โดยตรง และจากการ “ปิดล้อมตัวเอง” โดยอ้อม

 

              แทบจะทุกประเทศทั่วโลก ล้วนแล้วแต่ไม่อาจหลีกพ้นจาก “หายนะภัย” ครั้งนี้

 

              ทั้ง “โลก” และ “เรา” ต่างอยู่ใน “สภาวะถดถอย” และพยายามอย่างยิ่งที่จะฟื้นตัวให้เร็วที่สุด

 

            นี่ทำให้ปีที่ผ่านมา ทั้ง “โลก” และ “เรา” เลือกที่จะหยุดการ “ปิดล้อมตัวเอง” และ “เปิดตัวเอง” เพื่ออยู่ร่วมกับ “โควิด-19” พร้อม ๆ กับการเดินหน้า เพื่อให้ “วิถีชีวิต” สามารถดำเนินต่อไปได้

 

              ความจริงก็คือ ทั้ง “โลก” และ “เรา” ไม่ได้รับ “ชัยชนะ” ในการทำ “สงคราม” กับ “โควิด-19”

 

              และความจริงก็คือ ถ้าทั้ง “โลก” และ “เรา” ยังมุ่งมั่นสู้ต่อไป ใน “สงคราม” ที่ยังไม่เห็นปลายทางของ “ชัยชนะ” ทั้ง “โลก” และ “เรา” ก็อาจจะ “พ่ายแพ้” อย่างยับเยิน ในอีกหลาย “สงคราม” ต่อเนื่อง

 

              “บทสรุป” ของ “บทเรียน” เช่นว่านี้ นำมาสู่การปรับตัวอย่างถึงที่สุด ในห้วงเวลาของช่วงปีที่ผ่านมา

 

 

 

              และแน่นอนว่า ยังจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 เพื่อมุ่งหน้าไปสู่ “เป้าหมาย” ของ “การฟื้นตัว” ในทุก ๆ ด้านอย่างเร็วที่สุด เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้

 

              กระนั้น นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก โดยเฉพาะเมื่อ “โควิด-19” ยังดำรงคงอยู่ และยังมีพัฒนาการไม่สิ้นสุด

 

              ที่สำคัญก็คือ การ “คาดการณ์เศรษฐกิจ” ทั้งของ “โลก” และ “เรา” ก็ยังไม่ส่ง “สัญญาณบวก” อย่างที่คาดหวัง

 

              ชัดเจนอย่างยิ่งว่า นี่เป็น “โจทย์ยาก” ทั้งของ “โลก” และ “เรา” ที่จะต้องฝ่าก้าวข้ามให้ได้ ในปี 2566 นี้        

 

              ชัดเจนอย่างยิ่งว่า นี่ยังเป็น “ความทุกข์” ที่ต้องค้นหาวิธีการ “ดับทุกข์” เพื่อสร้าง “ความสุข” มาแทนที่

 

              แน่นอนว่า ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ทั้ง “โลก” และ “เรา” ล้วนต้อง “เผชิญหน้า” โดยไม่อาจหลีกหนี และจำเป็นต้อง “อยู่ร่วม” กับมันให้ได้

 

              ไม่ว่าอย่างไร ก็ต้อง “อยู่ร่วม” กับมัน “ยิ้มรับ” กับมัน และพยายามมี “ความสุข” กับมัน

 

              เพราะมี “ความทุกข์” จึงมี “ความสุข” และ “ความสุข” ก็มีอยู่รายรอบทั่วไปเช่นกัน

 

              HAPPY & HAPPY “เรา” ทำได้ “ด้วยตัวเรา” เพื่อ “โลก” ของ “เรา !!!

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ 

 

//...........................

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//...........................