GOODBYE OLD YEAR !! ส่งท้ายความทุกข์ ต้อนรับความสุข

GOODBYE OLD YEAR !! ส่งท้ายความทุกข์ ต้อนรับความสุข

 

              “เวลา” เดินทางอย่างรวดเร็ว ไม่นานนักปี 2565 กำลังจะผ่านไป และปี 2566 กำลังจะมาถึง

 

            เข็มนาฬิกาที่กระดิกเดิน ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ในห้วงกาล “ปัจจุบัน” เพื่อเปลี่ยนผ่าน “วันเวลา” ให้กลายเป็น “อดีต” ที่ผ่านพ้น

 

              และเพื่อรอ “อนาคต” ที่กำลังเดินทางมาถึง

 

              ทว่า ! ที่ “โลก” และ “เรา” ต้องอยู่กันมันอย่างถึงที่สุด ก็คือ “ห้วงเวลา” ของ “ปัจจุบัน”

 

 

              ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ห้วงเวลา” ของ “ปัจจุบัน” ทั้งของ “โลก” และของ “เรา” ไม่ได้สวยงามมากนัก

 

            “ความจริง” ของ “โควิด-19” ที่ดำรงคงอยู่มายาวนานกว่า 3 ปี และจะยังดำรงคงอยู่ต่อไป โดยไม่มีใครตอบได้ว่า จะสิ้นสุดหยุดลงเมื่อไหร่ เป็น “ความจริง” ที่เจ็บปวดอย่างยิ่ง

 

              นี่เพราะการมาถึงของมัน นำมาซึ่ง “ผลกระทบ” ต่อทุกองคาพยพอย่างแสนสาหัส

 

              ทั้ง “โลก” และ “เรา” แทบจะถูกปิดล้อมโดยสิ้นเชิง

 

              และทุก “โครงสร้าง” ของทั้ง “โลก” และ “เรา” ก็แทบจะหยุดนิ่ง และชะงักงันโดยสิ้นเชิง

 

              “ความจริง” ก็คือ ทั้ง “โลก” และ “เรา” ไม่สามารถเอาชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในสงคราม “โควิด-19”

 

              และนี่ทำให้ปี 2565 ทั้ง “โลก” และ “เรา” ต้องสรุป “บทเรียน” ร่วมกันในท้ายที่สุด เพื่อ “อยู่ร่วม” กับ “โควิด-19” และเพื่อ “เดินหน้า” ต่อไป ก่อนที่ทุก ๆ ประการจะสายเกินไป

 

 

 

              ปี 2565 ทั้ง “โลก” และ “เรา” ต่างเปิดวงล้อมของตัวเอง เพื่อฟื้นฟูในทุก ๆ ด้าน

 

              โดยเฉพาะด้าน “เศรษฐกิจ” ที่ถือว่า เป็นหัวใจสำคัญในการฟื้นตัวให้เร็วที่สุด

 

              แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุก ๆ ประเทศจะทำได้ เพราะแม้แต่ประเทศที่มีศักยภาพมากกว่า และมีกำลังพร้อมสรรพมากกว่าในทุกสิ่ง ก็ไม่ง่ายที่จะดำเนินการโดยเร็ว

 

              อย่าว่าแต่ประเทศที่มีศักยภาพน้อยกว่า และมีสรรพกำลังด้อยกว่า

 

              ความจริงก็คือ “เศรษฐกิจโลก” ฟื้นตัว “ไม่สอดคล้องกัน”

 

              ความจริงก็คือ มีความ “ไม่แน่นอน” ทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ และซัพพลายเชน (ห่วงโซ่อุปทาน)

 

              และความจริงก็คือ มีความ “ไม่เท่าเทียม” และ “ไม่ทั่วถึง” ในทุกภาคส่วน

 

              แน่นอนว่า ภาวะของ “เศรษฐกิจโลก” ย่อมมีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ต่อภาวะของ “เศรษฐกิจเรา”

 

              จริงอยู่ว่า การคาดการณ์ “เศรษฐกิจ” ของ “เรา” มีแนวโน้มเป็นบวก โดยความคาดหวังต่อเม็ดเงินหลัก จากภาคของ “การท่องเที่ยว - การบริการ” และ “การส่งออก”

 

              ทว่า ! ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ก็อยู่บนเส้นบาง ๆ ของ “ความเสี่ยง” จาก “ปัจจัยลบ” ของ “เศรษฐกิจโลก”

 

              มิพักต้องกล่าวถึง “ปัญหาภายใน” ทั้งใน “ระดับโครงสร้าง” และระดับ “ปัจเจก” ของ “เรา” เอง

 

              กระนั้น ทั้ง “โลก” และ “เรา” ก็จำต้องเดินหน้าต่อไปอย่างถึงที่สุด

 

              ทั้ง “โลก” และ “เรา” จำเป็นต้องอยู่กับห้วงกาลของ “ปัจจุบัน” ให้ดีที่สุด ภายใต้การทบทวนและสรุป “บทเรียน” ของ “อดีต” ที่ผ่านพ้น

 

              เพื่อก้าวเดินไปสู่ “อนาคต” ที่มุ่งหวังและคาดหวัง

 

            ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเดินหน้า “ทิ้งความทุกข์” เพื่อ “รับความสุข” อย่างจริงจัง !!

 


สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดอ่านทั้งฉบับ 

 

//..............

              CR : DAD MAGAZINE ความสุขในศูนย์ราชการ

//..............