“เข็มเหล็ก” เปิดนวัตกรรมใหม่เสริมแกร่ง 3 มิติ เดินหน้าสู่อนาคต

“เข็มเหล็ก” เสริมแกร่ง 3 มิติ ผนึกภาคการศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีระดับสากล ชูแนวคิด “ฐานรากกับโลกธุรกิจในอนาคต”

          แนวโน้มโลกอนาคต หรือ Megatrends ถือเป็นตัวเร่งการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก ทั้งในแง่ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และความยั่งยืน ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ธุรกิจต้องเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง แต่การเตรียมข้อมูล ความพร้อม ความรู้ และบุคลากร จะสร้างเกราะให้ธุรกิจสามารถรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเป็นรากฐานให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างเข้มแข็งในอนาคตได้ ล่าสุดบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจฐานราก จับมือพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมเสริมแกร่ง 3 มิติ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่, ผลักดันงานวิจัยเสริมศักยภาพ มาตรฐานที่ตอบโจทย์วงการธุรกิจก่อสร้างไทย พร้อมวางเป้าขับเคลื่อนธุรกิจชูเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนเป็นมิตร สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิดฐานรากกับโลกธุรกิจในอนาคต

 


         นายประเสริฐ ธรรมมนุญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด กล่าวว่า คำว่า “เข็มเหล็ก” มาจากความตั้งใจจะเป็น 1 ใน 3 ฐานรากของวงการก่อสร้าง ได้แก่ ฐานรากที่ 1 เข็มปูน 2 เข็มไม้ และ 3 เข็มเหล็ก การเป็น 1 ใน 3 ของวงการก่อสร้าง เป็น Vision เพราะก่อนที่ทุกคนจะรู้จักเข็มเหล็กได้ ต้องผ่านคำว่าเข็มปูนและเข็มไม้มานับร้อยปี ในขณะที่เข็มเหล็กเพิ่งเข้ามา ทุกอย่างจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายว่าทำอย่างไรเข็มเหล็กจึงจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ทำให้คนรู้จักได้มากที่สุด จึงนำมาสู่ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษากับภาคเอกชน โดยพัฒนาการนับตั้งแต่เข็มเหล็กยุคเริ่มต้น รุ่นสั้น 2 เมตร จนกระทั่งมีการพบปะลูกค้า วิจัยตลาด จึงได้โจทย์ว่า เข็มปูนยาวไปถึงดินดานซึ่งลึกลงไป 20-30 เมตร ทำไมเข็มเหล็กจึงสั้นและจะรับแรงได้หรือไม่ ซึ่งเป็นโจทย์จากการได้รับงานจากภาคเอกชนรายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งหน้างานอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลึก 34 เมตร จึงเกิดการพัฒนากลายเป็นเข็มเหล็ก Series D และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจนถึงขณะนี้มี Series ต่างๆ ในวงการเพิ่มขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก นำมาสู่ความภูมิใจ และเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป

   

          “จากข้อมูลการวิจัยพบว่างานก่อสร้างฐานราก คิดเป็น 10% ของงานก่อสร้าง GDP ของประเทศ นั่นคือถ้า GDP ประเทศไทย 15 ล้านล้านบาท งานก่อสร้างจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท และฐานรากเป็น 10% ของงานก่อสร้างรวม ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท เป็นงานก่อสร้างระบบใหม่ อาคารใหญ่ๆ ประมาณ 5 หมื่นล้าน 30% อีก 70% จะเป็นงานฐานราก เข็มเหล็กเป็น 1 ในส่วนแบ่งนี้ ซี่งยังมีตลาดอีกมากและสินค้าเหล่านี้ยังสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้โดยเริ่มจากตลาดอาเซียน หากสามารถจับมือพาร์ตเนอร์ที่เหมาะสมก็จะสามารถเปิดตลาดภูมิภาคได้ทั้งหมด และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือในโลกปัจจุบัน ทุกอย่างมุ่งเป้าไปที่ความยั่งยืน มีความพยายามคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับสังคมและความยั่งยืน งานก่อสร้างคำนึงเรื่องคาร์บอนเครดิต เข็มเหล็กไม่มีการขุดดินสามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ประเทศไทยก็จะได้รับประโยชน์จากส่วนนี้ด้วยเช่นกัน หากจะเรียกเข็มเหล็กว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคตของวงการก่อสร้างก็คงไม่ผิด” CEO เข็มเหล็กกล่าว

 

 


          ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวถึง บทบาทความร่วมมือว่า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางเฟ้นหานักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแก้ปัญหา แก้โจทย์ของภาคอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือกับบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ในเชิงวิจัยและสหกิจศึกษา ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปฝึกงานและเห็นกระบวนการทำงานจริง เมื่อนักศึกษากลุ่มนี้สำเร็จการศึกษาก็สามารถเข้าไปร่วมงานกับ เข็มเหล็ก และจะกลับมาในฐานะศิษย์เก่าที่นำโจทย์ซึ่งยากกว่าและใหม่กว่ามาให้รุ่นน้องต่อยอดแก้ปัญหาในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ เป็นลักษณะความร่วมมือ 3 มิติ ขณะเดียวกัน มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนวัตกรรม ผลักดันด้านนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเสาเข็มที่เป็นเหล็กก็จัดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน การที่นักศึกษาได้ลงไปเรียนรู้ และร่วมวิจัยเกี่ยวกับการใช้งานการติดตั้ง การประยุกต์ใช้กับวิศวกร รวมถึงข้อจำกัดในหน้างาน จะเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพ มาตรฐานเข็มเหล็กที่ตอบโจทย์วงการธุรกิจก่อสร้างไทยต่อไป

  

          “การร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก โดย มจพ. ร่วมมือกับ เข็มเหล็ก มาประมาณ 5 ปี ทั้งในเชิงวิจัย และในเชิงสถานสหกิจศึกษา (Co-operative Education) ถือเป็นการเตรียมพร้อทางด้านบุคลากรที่จะไปร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับธุรกิจฐานรากเพื่อตอบโจทย์และเป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้บริโภค โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งในระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากการสร้างบ้าน สร้างอาคารประหยัดพลังงานเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง และเข็มเหล็ก ก็สามารถเข้าไปตอบโจทย์เทรนด์นี้ได้ เนื่องจาก เสาเข็มมีข้อได้เปรียบจากวัสดุที่เป็นเหล็กตรงกลางมีช่องว่าง มีน้ำข้างใน จึงสามารถนำความเย็นใต้พิภพขึ้นมาต่อยอดเป็นพลังงานทางเลือกถือเป็นบทบาทใหม่ของเสาเข็ม แทนที่จะใช้รับน้ำหนักอย่างเดียวยังสามารถประยุกต์ใช้กับบ้านและอาคารในการประหยัดพลังงานในอนาคต ทั้งนี้ทางพระจอมเกล้าฯ กับ เข็มเหล็ก จะมีความร่วมมือเขียนมาตรฐานอุตสาหกรรมร่วมกัน และกำลังจะมีโครงการ ISO 17025 เพื่อทำให้การติดตั้งเสาเข็มมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น มีเกณฑ์มากำหนดการติดตั้งการรับน้ำหนัก เชื่อว่าเราสามารถเดินไปด้วยกันได้ในระยะยาว นักศึกษาเองจะได้เรียนรู้การทำงานจริงกลับมาต่อยอดกับพระจอมเกล้าฯ และ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส หาโจทย์วิจัยที่แปลกและยากเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้งานเสาเข็มในรูปแบบอื่น ซึ่งเสาเข็มไม่จำเป็นต้องรับน้ำหนักอย่างเดียว สามารถประยุกต์ใช้ในหลายมิติได้” ดร.กีรติกานต์กล่าวย้ำ

 

 

 

          ขณะที่ ดร.นครินทร์ ศรีสุวรรณ นักวิจัย สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กล่าวว่า ความร่วมมือกับบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ด้านงานบริการวิชาการ งานวิจัย ในกรณีที่บริษัทฯ มีโจทย์หรือมีปัญหาให้ค้นหาคำตอบ หรือหาข้อมูลทางวิศวกรรม งานวิชาการที่เป็นมาตรฐานต่างๆ มาช่วยตอบโจทย์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บริษัทและลูกค้า ในส่วนของภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ก็จะมีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่บริษัทในโครงการสหกิจ หรือในกรณีที่นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ก็อาจจะมีทำโครงการ ทำ Thesis เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมงานวิจัยที่เป็นลักษณะสากล และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของเข็มเหล็ก

   

          “ผลิตภัณฑ์เข็มเหล็กถือเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่ ทันสมัย ด้วยตัวสินค้าที่เป็นเชิงนวัตกรรม จึงเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เพราะฉะนั้นการนำผลงานที่มีการทดสอบทางวิชาการ เพื่อรองรับว่าสินค้ามีความแข็งแรง ใช้งานได้ทนทาน มีความปลอดภัย ก็จะถือเป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนได้รู้จักเข็มเหล็กมากขึ้น ผ่านการเผยแพร่เชิงวิชาการ การประชุมวิชาการต่างๆ หรือการตีพิมพ์ในบทความวิชาการต่อไป เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม” ดร.นครินทร์กล่าว


  

 

          ทั้งนี้ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจฐานราก ถือเป็นบริษัทรายแรกและรายเดียวที่ได้รับสิทธิในการผลิตและจำหน่ายฐานรากเข็มเหล็ก ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM International (American Society for Testing and Materials) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีกระบวนการติดตั้งรวดเร็ว แม่นยำ ด้วยนวัตกรรมทันสมัย แข็งแรง ปลอดภัย ไร้เสียงรบกวน เข้าได้ถึงทุกพื้นที่ แม้พื้นที่จำกัด หน้างานสะอาด ไม่สร้างมลพิษ ด้วยการออกแบบการวางฐานรากเข็มเหล็กโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ด้านฐานรากมากว่า 10 ปี สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kemrex.com