“จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้” ของ “ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร” คว้าซีไรต์ 65

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและประกาศผลรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ได้แก่กวีนิพนธ์ “จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้” ของ “ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร”

          คณะกรรมการคัดเลือก รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2565 กล่าวถึง “จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้” ของ “ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร” หลังผ่านเข้ารอบสุดท้ายว่า “บทกวีชุด จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ มุ่งกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก และความคิดของผู้อ่านด้วยการเสียดสี เสียดเย้ย และตั้งคำถาม ก่อนจะจบลงด้วยการทิ้งท้ายข้อสรุป หรือแนวคิดบางอย่างที่ลึกซึ้ง ให้ต้องย้อนกลับไปทบทวนตัวบทอีกครั้ง เพื่อจะพบว่าสิ่งที่กวีเสียดสีเเละเสียดเย้ยนั้นล้วนสัมพันธ์อยู่กับวงจรชีวิตร่วมสมัยของเราทุกคน

 

 

          ผู้เขียนสร้างสรรค์ผลงานจากแรงสั่นสะเทือนของปรากฏการณ์ชีวิตประจำวัน ในสังคมร่วมสมัย ด้วยอารมณ์รู้สึกที่ลึกซึ้งมากกว่าผิวหน้าที่มองเห็น โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ และสื่อสมัยใหม่หลากหลาย ผู้อ่านจะคุ้นเคยกับตัวละคร พื้นฉาก และเรื่องเล่าต่างๆ ทั้งด้วยมีประสบการณ์ร่วม และด้วยความสามารถของจังหวะและภาษาจินตภาพในบทกวีที่ดึงดูดให้สัมผัสได้ถึงความหมายระหว่างบรรทัดที่เป็นข้อเสนอ ข้อท้วงติง ข้อตักเตือน และการสั่นคลอนความเคยชิน

 

 

          บทกวีไม่เคร่งครัดจังหวะตามแบบแผนกลอนโบราณ อันสอดคล้องกับเนื้อหาที่สื่อให้เห็นลักษณะของผู้คนที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี บทกวีแต่ละวรรคมีจังหวะเป็นของตัวเอง เหมือนตัวละครปัจเจกบุคคลในบทกวีที่ล้วนแล้วแต่มีชะตากรรมส่วนตน หากเมื่อหลอมรวมกันแล้ว จึงกลายเป็นมวลชนที่เข้มแข็ง มีคุณค่าเชิงอุดมการณ์ เหมือนบทกวีทั้งบทและทั้งเล่มที่มีความหมายโดดเด่นและมีพลัง"

          ก่อนหน้านี้  “จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้” ได้รับรางวัลหนังสือกวีนิพนธ์รางวัลชนะเลิศ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ประจำปี 2565