สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ชวนร่วมงาน “วันรวมน้ำใจ สภาสตรีแห่งชาติฯ ช่วยกาชาด”

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ แถลงจัดงาน “วันรวมน้ำใจ สภาสตรีแห่งชาติฯ ช่วยกาชาด” ประจำปี 2565 เสริมสร้างพลังสตรี แบ่งปันช่วยเศรษฐกิจ เพื่อสังคม


          สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่าย แถลงข่าว “วันรวมน้ำใจ สภาสตรีแห่งชาติฯ ช่วยกาชาด” ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “๙ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดี สภานายิกาสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ บริเวณสวนลุมพินี โซน 6 (ประตู 1 ถนนวิทยุ) เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยมี คณะกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร นายกองค์กรสมาชิก สมาชิกสมทบ มาร่วมบริจาคเงินและสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง ข้าวหอมมะลิ นมตรามะลิ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อจำหน่ายใน ร้านช่วยเศรษฐกิจ สภาสตรีแห่งชาติฯ ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์

 


          นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ร้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมออกร้านงานกาชาด เป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่ง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี ในปี 2565 เพื่อเผยแพร่ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจ พระบรมราชูปถัมภ์ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และองค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย และสร้างการมีส่วนร่วม กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา มูลนิธิสมาคม สโมสร ผู้มีอุปการคุณและประชาชนทั่วไป ในการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อสาธารณกุศล เพื่อหารายได้ โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย “ขอเชิญชวน นายกสมาคมองค์กรสมาชิก คณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และสมาชิกทุกท่าน ร่วมกันสนับสนุนสิ่งของต่าง ๆ อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อนำมาจำหน่าย ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ที่ร้าน “ช่วยเศรษฐกิจ” ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่พี่น้องประชาชน และขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2565 และแวะเยี่ยมเยียน ทักทายศิลปิน ดารา พร้อมร่วมสนับสนุนสินค้าราคาถูกที่ ร้านช่วยเศรษฐกิจ สภาสตรีแห่งชาติฯ” นางสาวสุกัญญากล่าวเชิญชวน

 

 

          นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และประธานการจัดจำหน่าย สลากบำรุงสภากาชาดไทย ปี 2565 ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า ได้จัดทำสลากกาชาด เพื่อจำหน่าย จำนวน 5,000 เล่ม โดยมีรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 3 บาทจำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 2 บาทจำนวน 5 รางวัล รางวัลเลขท้าย 3 ตัวสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 50 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 500 รางวัล

 

 

          ทั้งนี้ จะมีการออกสลากวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี สามารถตรวจผลออกสลากรางวัลได้ที่ 1. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ 2. ตึก อำนวยนรธรรมสภากาชาดไทย 3. เวปไซต์ของ สภาสตรี thaiwomen.or.th โดยมีเงื่อนไขในการรับรางวัล 1. ผู้ที่ถือสลากที่ถูกรางวัลเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับรางวัล 2. รับรางวัลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ วันจันทร์ ถึง ศุกร์เวลา 9.00 นถึง 16.00 น 3. หลังจากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล “ขอขอบพระคุณ กลุ่มบีเจซี (BJC) บิ๊กซี (Big C) โดย คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ที่สนับสนุน สลากกาชาด สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จำนวน 4,000 เล่ม มูลค่า 4,000,000 บาท และขอขอบพระคุณองค์กรสมาชิก คณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทุกท่าน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจำหน่ายสลากกาชาดของสภาสตรี ทำให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย” นางสุฑาทิพย์กล่าว

 


          นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชจัดงานกาชาดร้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี 2565 กล่าวว่า ในส่วนของการจัดงานกาชาดและร้านกาชาด สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ปี ๒๕๖๕ มี 2 กิจกรรม คือ คือการจำหน่ายสลากกาชาด สภาสตรีแห่งขาติ จำนวน 5,000 เล่มซึ่งขณะนี้จำหน่ายหมดแล้ว ส่วนกิจกรรมที่ 2 คือ ร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งการดำเนินการให้เป็น “วันรวมน้ำใจ สภาสตรีแห่งชาติฯ ช่วยกาชาด เสริมสร้างพลังสตรี แบ่งปันช่วยเศรษฐกิจ เพื่อสังคม” จึงเป็นที่มาของ “ ร้านช่วยเศรษฐกิจ สภาสตรีแห่งชาติฯ” โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ องค์กรสมาชิก สมาชิกสมทบ ของสภาสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมกันบริจาคเงินและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อนำมาจำหน่ายใน ในราคาถูกกว่าท้องตลาด นำรายได้สมทบสภากาชาดไทย และร้านค้าอีกส่วนหนึ่งเป็นร้านอาหาร ขนม เครื่องดื่มชื่อดังตามเพจ online ประมาณ 40 ร้าน ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรสมาชิกและเครือข่ายภาคเอกชน โดยจุดที่ตั้งของร้านช่วยเศรษฐกิจ สภาสตรีแห่งชาติฯ อยู่บริเวณโซน 6 ของงาน

 


          ขณะที่ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบ กล่าวว่า ร้านเศรษฐกิจ จะรับบริจาคทั้งเสื้อผ้าทั้งใหม่และใช้แล้วในสภาพดี มีทั้งชุดผ้าไหม และชุดสวยงามอื่นๆ ที่ท่านผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคมา นอกจากนี้ ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ กรุณาบริจาคโดนัท Krispy Kreme มาจำหน่ายในราคาพิเศษสุดวันละ 100 กล่อง สามารถซื้อได้ที่ร้านเศรษฐกิจ สภาสตรีฯ เท่านั้น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้าสวยงามในสภาพดี ถ้าจะกรุณาซักรีด และใส่ไม้แขวนมาด้วย หรือจะเป็นเสื้อผ้าใหม่จากโรงงาน เครื่องอุปโภคบริโภคก็ยินดีรับบริจาค โดยสามารถบริจาคได้ที่สภาสตรีฯ จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับทุกวัน